Watykańska tajemnica: podczas konklawe 2013 złamano sześć pieczęci

Dodano: 2015-10-9 10:59 am

Nie, to nie jest plotka, to nie teoria, i to nie fikcja. To FAKT, potwierdzony przez relacje opublikowane w oficjalnym zbiorze watykańskich dokumentów kościelnych, Acta Apostolicae Sedis („Akta Stolicy Apostolskiej”), t. CV (105), n. 4-5, s. 367-369. Ten najnowszy artykuł w Acta właśnie opublikował Watykan tutaj: directly from the Vatican web site here.

Po rezygnacji Benedykta XVI, która miała miejsce o 8:00 czasu środkowo-europejskiego 28 lutego 2013, kardynałowie Novus Ordo spotkali się na konklawe w celu dokonania wyboru jego następcy. Konklawe rozpoczęło się 12 marca 2013 i zakończyło następnego dnia, kiedy Jorge Mario Bergoglio otrzymał wystarczającą liczbę głosów w piątym głosowaniu i ogłosił iż uznał wynik wyborów (zob. Conclave 2013 page).

W pewnym momencie konklawe, co teraz oficjalnie potwierdzono, złamano co najmniej 6 pieczęci na drzwiach różnych pomieszczeń i w specyficznych sekcjach Pałacu Apostolskiego. Świadectwa te pochodzą bezpośrednio od trzech wysokiego szczebla oficjeli Komnaty Apostolskiej. Poniżej fragment oficjalnego raportu w Acta (przekład z włoskiego), datowany 14 marca 2013. Członkowie Komnaty Apostolskiej spotkali się z dwu wysokiego stopnia szwajcarskimi gwardzistami by rozpocząć usuwanie wszystkich pieczęci. Oto ich relacja:

Ci sami oficerowie [Christoph Graf, z-ca dowódcy Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, i mjr William Kloter], poinformowani o tym, że z rozkazu kard. szambelana, wice szambelan rozpocznie usuwanie wcześniej umieszczonych pieczęci na drzwiach apartamentu papieskiego, z wyjątkiem głównych drzwi frontowych apartamentu i drzwi prowadzących do „szlachetnej” windy, będzie towarzyszył tym obecnym na wyznaczonych miejscach.

Ja, urzędnik Komnaty Apostolskiej, poświadczam integralność pieczęci na głównych drzwiach frontowych wykonanych z żelaza i szkła, i na drzwiach po prawo od głównych drzwi do apartamentu papieskiego, i rozpoczynam ich usuwanie.

Wykonawszy pierwsze zadanie, wice szambelan w towarzystwie wyżej wymienionych osób, przechodzi do drugiej lodży Pałacu Apostolskiego w celu usunięcia innych pieczęci umieszczonych na poniżej wymienionych wejściach:

  1. Wyższa brama prowadząca do spiralnych schodów w lodży
  2. Drzwi wejściowe do prywatnej windy Ojca Świętego ze spiralnych schodów przedpokoju do lodży
  3. Szare drewniane drzwi prowadzące z komnaty św. Ambrożego do biur sekretarzy
  4. Duże drewniane drzwi na wschód w komnacie św. Ambrożego
  5. Drzwi prowadzące z Sali Klementyńskej do prywatnej biblioteki
  6. Małe drzwi prowadzące z Sali Klementyńskiej na korytarz za „szlachetną” windą
  7. Dostęp do prywatnej windy Ojca Świętego z Dziedzińca Sykstusa V.

Wice szambelan i ci obecni poświadczają, że na wszystkich wymienionych głównych wejściach, z wyjątkiem tego w p.1, usunięto wcześniej założone pieczęcie. Mjr Kloter oświadcza, że na terenie jego inspekcji przeprowadzonej wczoraj 13 marca o 16:30, wszystkie wcześniej założone na wejściach do Komnaty apostolskiej pieczęcie były jeszcze nietknięte i nie wykazywały żadnych prób ingerencji. Ja, urzędnik Komnaty Apostolskiej, biorąc pod uwagę to co zeznał mjr Kloter, przystępuję, po potwierdzeniu jej integralności, do usunięcia pozostałej jedynej pieczęci, a mianowicie tej na wyższej bramie prowadzącej do spiralnych schodów.

Następnie Mr Graf informuje wice szambelana, że po ogłoszeniu 13 marca wyboru Jego Świętobliwości papieża Franciszka o 20:00, zastępca sekretarza stanu nakazał otworzenie wszystkich wejść do pomieszczeń watykańskiego Pałacu Apostolskiego zarezerwowanych na konklawe…

(„Reseratio Conclavis”, Acta Apostolicae Sedis 105 (2013): 4-5, s. 367-368.)

Ten raport w Acta jest podpisany przez „arcybiskupa” Pier Luigi Celata, wice szambelana, „prałata” Assunto Scotti, dziekana College of Cleric Prelates, i dr Antonio Di Iorio, Notary Chancellor. Wszyscy trzej są urzędnikami Komnaty Apostolskej, dlatego to nie może być bardziej „oficjalne”.

Ale co mamy o tym myśleć? Pewne jest to, że 6 pieczęci zostało złamanych, i oczywiście złamano je dlatego, że ktoś chciał mieć dostęp do zapieczętowanych pomieszczeń. Ale kto i dlaczego? I jak to jest, że pieczęcie na tych drzwiach zostały naruszone i nikt tego nie zauważył?

Na to nie mamy odpowiedzi. Ale możliwe jest, że włamanie miało coś wspólnego ze sprawą Vatileaks, kontrowersją Banku Watykanu, albo homoseksualną subkulturą / skandalami „gejowskiego lobby”, które wstrząsnęły modernistycznym Watykanem w ostatnich dniach „pontyfikatu” Benedykta XVI. Pamiętamy „teczkę” o której mówił Benedykt, że przekaże ją swojemu następcy.

Watykanista Giuseppe Nardi pisze, że możliwe jest to, że dodatkowe pieczęcie, na innych drzwiach i bramach, zostały także złamane, ale w tej chwili nie wiemy czy ujawniono kolejne oficjalne raporty czy protokoły na ten temat.

Do chwili otrzymania wiarygodnych informacji, możemy jedynie spekulować. Trzy linki poniżej mają więcej info na ten temat. Są to zagraniczne witryny, ale do tej pory żadna inna anglojęzyczna nie zajmowała się tą sprawą:

Źródło: http://www.novusordowatch.org/wire/vatican-conclave-mystery.htm [„Vatican Mystery: Six Seals Broken Open During Conclave”]

Tłum. Ola Gordon.

Za: Wolna Polska (Październik 9, 2015)

 

 

 

Bezpośredni link do pliku PDF w oficjalnych watykańskich zbiorach: Acta Apostolicae Sedis („Akta Stolicy Apostolskiej”), t. CV (105), n. 4-5, s. 367-369

 

 


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content