Bank Watykański odbudowuje pozycję. Wkrótce umowa z rządem Włoch

Aktualizacja: 2015-04-2 10:56 am

Dobiegają końca negocjacje pomiędzy Stolicą Apostolską a rządem Republiki Włoskiej w kwestii umowy kończącej spory prawno-finansowe, wynikłe na gruncie działalności Instytutu Dzieł Religijnych w Watykanie. Ta instytucja finansowa, nazywana potocznie Bankiem Watykańskim, zmaga się z postępowaniami prowadzonymi przez włoską prokuraturę w sprawie zarzutów dotyczących uchylania się od zapłaty części podatków.

Watykańscy urzędnicy potwierdzili, iż porozumienie z włoskim rządem jest już bliskie, a całą sprawę nadzoruje papież Franciszek. Podobne sygnały docierają od przedstawicieli strony włoskiej, która w ostatnim czasie zawarła podobne ugody z innymi krajami: Księstwem Monako, Księstwem Liechtensteinu oraz Konfederacją Szwajcarską.

Od czasu wyboru na Stolicę Piotrową, papież Franciszek podjął szereg działań mających na celu zakończenie kontrowersyjnych postępowań w sprawie Instytutu i odbudowanie międzynarodowego zaufania do watykańskich finansów. W 2013 roku nastąpiła zmiana na stanowisku szefa Banku Watykańskiego. W ramach audytu wkładów pieniężnych, przeprowadzonego przez specjalnie powołaną do tego komisję, doprowadzono rok później do zamknięcia 2 tysięcy rachunków bankowych.

W ostatnich latach na łamach europejskiej prasy pojawiło się wiele zarzutów i kontrowersji dotyczących m.in. okoliczności sprzedaży nieruchomości przez Bank Watykański. Zazwyczaj nie znajdowały one potwierdzenia w wyrokach sądowych, mało tego – nie wpłynęły na kondycję finansową instytucji. Bank Watykański osiąga bowiem bardzo dobre wyniki – według raportu za rok 2012 instytucja ta zanotowała zysk netto w wysokości 86,6 mln euro, z czego 54,7 mln euro z tej kwoty przeznaczono na dofinansowanie Stolicy Apostolskiej.

Źródło: news.sky.com, ibtimes.com

tom

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80874 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]