Ksiądz Zieliński: co jest groźniejsze, rosyjskie czołgi czy niemieccy biskupi?

Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny warszawsko-praskiego tygodnika diecezjalnego „Idziemy” pisze na łamach swego pisma o niezwykle groźnej sytuacji w Kościele niemieckim. Czy bardziej niż rosyjskic czołgów trzeba się bać niemieckiego Kościoła? – pyta duchowny.

Redaktor „Idziemy” powołuje się przy tym na niemieckiego dziennikarza Stefana Meetschena, który przekonuje, że „bardziej niż niemieckich czołgów trzeba się bać niemieckiego Kościoła”. „W świetle ostatnich wypowiedzi najwyższych rangą duchownych niemieckich trzeba przyznać mu rację. Do niebezpiecznych wypowiedzi kard. Reinharda Marxa doszły bowiem ostatnio niepokojące oświadczenia duchownych niższego szczebla. Trudno więc zgodzić się z pracującym przez ponad 30 lat w strukturach Stolicy Apostolskiej innym niemieckim kardynałem, Paulem Cordesem, jakoby stanowisko kard. Marxa w sprawie dopuszczenia do Komunii osób żyjących w związkach niesakramentalnych i aprobaty dla związków homoseksualnych nie było reprezentatywne dla Kościoła w Niemczech” – czytamy w tekście kapłana.

Duchowny przestrzega również przed bagatelizowaniem słów kardynała Marxa. „Trzeba zauważyć, że nie są to wynurzenia jednego z prowincjonalnych wikariuszy, tylko kardynała – jednego z grona ośmiu doradzających papieżowi Franciszkowi w sprawach reformy Kurii Rzymskiej. I nie jest on wykreowany w ostatnich miesiącach przez obecnego papieża. Biskupem mianował go przed prawie dwudziestu laty św. Jan Paweł II, a do godności kardynalskiej wyniósł w roku 2010 Benedykt XVI. Zgoda, że purpura kardynalska sama w sobie wiąże się bardziej z pozycją w Watykanie niżeli z mandatem do reprezentowania Kościoła w danym kraju. Ale dokładnie przed rokiem Konferencja Episkopatu Niemiec wybrała kard. Marxa na swojego przewodniczącego, zgadzając się tym samym, aby jego stanowisko było reprezentatywne dla całego episkopatu”  – pisze ksiądz Zieliński.

Kapłana poważnie niepokoją zapowiedzi kardynała Marxa, wedle którego biskupi niemieccy „nie stanowią filii Rzymu” i mają „szukać rozwiązań duszpasterskich na własną rękę”. Przypomina również słowa kardynała Cordese ostrzegającego przed kreowaniem się Niemców na Germania docens – czyli „Niemcy nauczające”, analogicznie do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

Ksiądz Zieliński widzi problem pełzającej schizmy w Kościele w znacznie szerszym kontekście międzynarodowym. Uważa, że chaos w Kościele może skrupulatnie wykorzystać Rosja. „Pogrążanie Zachodu z Polską włącznie w religijnym i moralnym nihilizmie będzie wyzwaniem i usprawiedliwieniem dla „misjonarzy” ze Wschodu, którzy na stalowych rumakach ochoczo przywiozą nam swoje wartości. I co gorsza, znajdą entuzjastyczne przyjęcie wśród tych, których Rosja mami wizją obrony zdrowej wiary i moralności” – czytamy w „Idziemy”.

Źródło: „Idziemy”

kra

KOMENTARZ BIBUŁY: Fakt, Rosja „mami wizją obrony zdrowej wiary” – bo schizmatycka wiara nie jest zdrowa – ale czy również „mami wizją obrony moralności„, tego już nie jesteśmy pewni. Wszak to w Rosji właśnie funkcjonują prawa np. zabraniające propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich (oraz demoralizowania dorosłych, poprzez zakazy parad zboczeńców), to w Rosji rodzina otrzymuje olbrzymie dodatki za każde dziecko (zob. np. artykuł „Będziecie zaskoczeni! Troska o rodziny w Rosji i na Białorusi„), to w Rosji odradza się zdrowe spojrzenie na państwową wspólnotę, itp. Wszystko to w przeciwieństwie do zepsutego tzw. Zachodu, ze swoimi „wartościami” narzucanymi przez wrogie chrześcijaństwu media (słowami Kisiela: kto, koteczku, jest właścicielem większości mediów na tzw. Zachodzie?…) ogłupiałym społeczeństwom oraz zdezorientowanemu przez te media i posoborowe nauczanie klerowi i wiernym. Jednym z bardziej zdezorientowanych jest kard. Marx, który jest kontynuatorem swego ojca duchowego o tym samym nazwisku, nawet jeśli nie za bardzo zdaje sobie z tego sprawę.

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-03-27) | http://www.pch24.pl/ksiadz-zielinski--co-jest-grozniejsze--rosyjskie-czolgi-czy-niemieccy-biskupi-,34826,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content