Kościelny “rozwód” prawem, nie towarem!

Aktualizacja: 2014-11-5 4:01 pm
Już mi się nawet nie chce tego komentować:

Papież Franciszek przyznał, że w Kościele doszło do skandali przy wydawaniu orzeczeń o nieważności małżeństwa. Ujawnił, że sam wyrzucił urzędnika z kościelnego trybunału, który sprzedawał takie zaświadczenia.
– Były także publiczne skandale – powiedział papież Franciszek podczas audiencji dla uczestników watykańskiego kursu postępowania kanonicznego, zorganizowanego przez Trybunał Roty Rzymskiej, do którego trafiają sprawy o unieważnienie [oczywiście chodzi o stwierdzanie nieważności ex tunc – Dextimus] małżeństw.

– Musiałem dawno temu zwolnić z trybunału osobę, która mówiła: 10 tysięcy dolarów i załatwię dwa orzeczenia – cywilne i kościelne – podkreślił Franciszek, odnosząc się do czasów swej posługi biskupiej w Argentynie. – Proszę, tak się nie robi – dodał w improwizowanym przemówieniu. To nie może być okazja do “interesów” – przypomniał.

“Orzeczenie powinno być bezpłatne”

Papież położył nacisk na konieczność usprawnienia i przyspieszenia procedur kanonicznych przy zachowaniu zasady sprawiedliwości i podkreślił, że mówiono o tym podczas październikowego synodu biskupów na temat rodziny. – Ileż ludzi latami czeka na orzeczenie – dodał. Na synodzie, poinformował, dyskutowano także o tym, że procedury te powinny być bezpłatne. Wyraził opinię, że należy się nad tym zastanowić.

– Kiedy interes duchowy powiązany jest z ekonomicznym, to nie jest po Bożemu – powiedział Franciszek. – Kościół-matka ma dużo wielkoduszności, by bezpłatnie sądzić – ocenił.

Franciszek zwrócił też uwagę na konieczność miłosierdzia, bo – jak zauważył – “wiele osób potrzebuje słowa [sic! – Dextimus] Kościoła na temat ich sytuacji małżeńskiej; na tak, na nie, byle było sprawiedliwe”.

“Procedury są zbyt długie”

– Niektóre procedury są długie i tak ciężkie, że nie pomagają. Ludzie rezygnują [rezygnują z “rozwodu”? – Dextimus] – powiedział papież. Przywołując przykład swego rodzinnego Buenos Aires, stwierdził, że działa tam trybunał międzydiecezjalny, do którego ludzie przyjeżdżają nawet z odległości 240 kilometrów z 15 różnych diecezji.

– Tak nie można, nie do pomyślenia jest, że prości ludzie muszą podróżować do trybunału, tracić dni pracy, także premie – oświadczył Franciszek.

 
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=77572 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]