Aktualizacja strony została wstrzymana

Bunt szwajcarskich biskupów przeciwko Papieżowi

Po oświadczeniach biskupów niemieckich, również i szwajcarscy biskupi skrytykowali decyzję papieża Benedykta XVI cofającą ekskomunikę zaciągniętą w 1988 roku przez biskupów Bractwa św. Piusa X.

„Cofnięcie ekskomuniki czterech biskupów [Bractwa św. Piusa X] było ewidentnie nienależycie przygotowane i zaistniały poważne niedopatrzenia w sposobie informowania przez Kurię Rzymską biskupów, wiernych i opinii publicznej.” – stwierdzają biskupi w oświadczeniu wydanym po dwudniowej dyskusji Konferencji Biskupów w Chur. W naradzie biskupów wziął udział nuncjusz papieski w Szwajcarii, arcybiskup Francesco Canalini.

Posoborowi biskupi coraz częściej otwarcie deklarują swoją niezależność od Papieża, krytykując publicznie Jego decyzje i pragnąc przekształcenia Kościoła w instytucję demokratyczną. Ostatnie oświadczenia biskupów krytykujące decyzję Benedykta XVI cofającego zaciągniętą ekskomunikę biskupów Bractwa św. Piusa X, wiążą się po części z wypowiedzią bp. Richarda Williamsona, lecz w gruncie rzeczy są rewoltą przeciwko przywróceniu do Kościoła elementów Tradycji.

Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X w udzielonym w listopadzie ubiegłego roku dla szwedzkiej telewizji wywiadzie zaprzeczył ludobójczemu wykorzystaniu komór gazowych i określił rzeczywistą liczbę ofiar żydowskich na 200-300 tysięcy zamiast obowiązującej powszechnie –  6 milionów. Wywiad biskupa był nieznany i trzymany przez media w tajemnicy przez ponad 2 miesiące, zapewne czekając na nadarzającą się okazję, aby wykorzystać go w walce przeciwko Kościołowi. Okazja ta nadarzyła się, gdy ukazały się pierwsze pogłoski o możliwości zniesienia tzw. ekskomuniki zaciągniętej przez czterech biskupów Bractwa, w tym bp. Williamsona. Wtedy to, w dwa dni po ukazaniu się pogłosek, media światowe nagłośniły wywiad, używając go jako narzędzie szantażu przeciwko przywróceniu tradycyjnego nurtu reprezentowanego przez Bractwo, do Kościoła.

Tak nagłośniona przez globalne media wypowiedź biskupa Williamsona, wywołała wielkie oburzenie, głównie środowisk żydowskich. Środowiska te są jednak odpowiedzialne za doprowadzenie do dzisiejszej sytuacji, w której dyskusja publiczna nad podjętymi przez biskupa spornymi aspektami wydarzeń II Wojny Światowej, jest zakazana i surowo karana. W krajach tzw. demokracji zachodnich,   wielu naukowców i działaczy odsiaduje wyroki więzienia tylko za głoszenie opinii niezgodnych z oficjalną wersją wydarzeń.

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com –  na podstawie SwissInfoSkip to content