Aktualizacja strony została wstrzymana

Izrael: co piąty nowy obywatel pochodzi z Rosji

27 grudnia izraelskie Ministerstwo Imigracji opublikowało dane dotyczące repatriacji do Izraela w 2012 r. 

Zgodnie z danymi do Izraela w 2012 r. „powróciło” około osiemnaście tysięcy osób. Wśród krajów pochodzenia nowych izraelskich obywateli Rosja wysuwa się zdecydowanie na czele. Przyjechało z niej trzy tysiące czterystu pięćdziesięciu jeden repatriantów, co stanowi około dwudziestu procent wszystkich. Drugiej miejsce zajęły Stany Zjednoczone z dwoma tysiącami dziewięciuset pięćdziesięcioma dwoma repatriantami. Na wysokim, czwartym miejscu (zaraz po Etiopii a przed Francją) znalazła się Ukraina z nieco ponad dwoma tysiącami osób, które zdecydowały się przyjąć izraelskie obywatelstwo.

Większość spośród repatriantów stanowią ludzie młodzi – pięć tysięcy dwieście osób nie skoczyło jeszcze dziewiętnastu lat, natomiast cztery tysiące dziewięćset jest w wieku od dwudziestu do trzydziestu lat. Większość z nich zdecydowała się na emigrację do Izraela ze względu na możliwość zdobycia solidnego wykształcenia. Wśród repatriantów dość dużą grupę stanowią również ludzie nauki, lekarze, ekonomiści, prawnicy oraz artyści (około dwóch tysięcy osób). Najstarszy repatriant przybył do Izraela z Brazylii – skończył w tym roku sto lat.

Źródło: regnum.ru

(BC)

KOMENTARZ BIBUŁY: Do Izraela wyemigrowało – według oficjalnych danych – około miliona Żydów z ZSRR i później z „po-sowieckiej” Rosji i byłych republik, chociaż skala może być większa z uwagi na to, że Izrael niezbyt chętnie dzieli się taką statystyką. Dlaczego jednak powinniśmy zwracać uwagę na te liczby? Ano, mogą one wskazać kierunek badań nad stratami żydowskimi podczas wojny, gdyż właśnie w skali emigracji oraz tajemnicznych liczbach Żydów pozostałych w Rosji i dalej żyjących w krajach Sowietu (w tym i w Polsce), może kryć się odpowiedź na niewiadome w arytmetyce holokaustycznych rachunków ofiar żydowskich.    

Za: Portal Arkana (30-12-2012) | http://www.portal.arcana.pl/Izrael-co-piaty-nowy-obywatel-pochodzi-z-rosji,3469.html