Kijów miastem milionerów. A kraj tonie w długach

W stołecznym urzędzie podatkowym zarejestrowanych zostało 15 nowych milionerów. Teraz Kijów ma ich już ponad 1000.

Z informacji Głównego Urzędu Skarbowego Ukrainy wynika, że aż 1029 mieszkańców Kijowa ujawniło w deklaracjach podatkowych dochody powyżej miliona hrywien. Wszyscy Kijowianie zadeklarowali łącznie majątek o wartości 5,1 miliarda hrywien.

Jednocześnie, jak wynika z danych statystycznych, dług państwowy Ukrainy w listopadzie wzrósł o 8,4 mln hrywien, przekraczając barierę 500 mld hrywien (62 mld dolarów), co oznacza, że od 2010 roku. dług w dolarach wzrósł ponad 1,5 raza.

Według danych banku centralnego na koniec listopada zadłużenie zagraniczne wynosiło 208,3 mld hrywien, a wewnętrzne – 197,9 mld hrywien, z czego zaledwie 95,3 mld hrywien to zadłużenie gwarantowane przez państwo.

Na refinansowanie istniejącego długu Ukraina chce pożyczyć kolejne pieniądze od Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Kresy24.pl

Za: Kresy24.pl (27 grudnia 2012)

Rosja w liczbach

Rosja, według statystyk ONZ ma:

 • 1. miejsce w świecie w wydobyciu i eksporcie gazu ziemnego (35% produkcji światowej).
 • 1. miejsce w świecie co do wielkości zasobów naturalnych.
 • 1. miejsce na świecie w zasobach i wielkości eksportu diamentów i 2 miejsce w ich wydobyciu.
 • 2. miejsce na świecie w wydobyciu platyny i 1 miejsce w eksporcie.
 • 1. miejsce na świecie co do naturalnych zasobów srebra.
 • 2. miejsce na świecie co do naturalnych zasobów złota.
 • 1. miejsce w świecie co do zasobów naturalnych węgla (23% światowych rezerw węgla).
 • 1. miejsce na świecie co do zasobów leśnych (23% lasów na świecie).
 • 1. miejsce na świecie rezerw wody pitnej.
 • 1. miejsce na świecie – zasoby jesiotra, krabów, mintaja w 200 milowej strefie ekonomicznej.
 • 1. miejsce na świecie w zasobach cyny, cynku, tytanu, niobu.
 • 1. miejsce w świecie w eksporcie nawozów azotowych.
 • 1. miejsce na świecie rezerw torfu.

…………………………………………………………………………………………………..

 • 1. miejsce na świecie wg stopy wzrostu liczby dolarowych miliarderów i 2. w ilości dolarowych miliarderów (po USA).
 • 71. na świecie pod względem rozwoju potencjału społecznego.
 • 134. na świecie w długości życia mężczyzn
 • 1. miejsce w świecie w liczbie samobójstw wśród osób starszych, dzieci i młodzieży.
 • 1. miejsce na świecie w liczbie rozwodów i dzieci urodzonych w związkach pozamałżeńskich.
 • 1. miejsce w świecie w liczbie aborcji i liczbie dzieci opuszczonych przez rodziców.
 • 1. miejsce w świecie w zużyciu alkoholu.
 • 1. miejsce w świecie w sprzedaży wysokoprocentowego alkoholu
 • 1. miejsce w świecie zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.
 • 2. miejsce na świecie dla sprzedaży sfałszowanych leków.
 • 1. miejsce w świecie z konsumpcji heroiny (21% produkcji światowej)
 • 1. miejsce na świecie dla liczby zmarłych z powodu alkoholizmu i palenia tytoniu.
 • 1. miejsce na świecie w ilości katastrof lotniczych (13-krotnie wyższy niż poziom europejski)
 • 159. miejsce na świecie pod względem praw politycznych i wolności.
 • 72. miejsce w światowym rankingu wydatków państwa na obywatela
 • 67. miejsce na świecie w jakości życia
 • 127. miejsce w świecie pod względem zdrowia ludności
 • 111. miejsce na świecie wg średniego czasu życia
 • 1. miejsce w świecie z sprzedaży tytoniu

Валерій Пекар

Najbogatszy naród, rządzony przez partię „oszustów i złodziei”.

R.Zaleski

Za: niepoprawni.pl (26 grudnia, 2012)

Skip to content