Kard Burke: reforma warunkiem koniecznym dalszego funkcjonowania Konferencji Zakonów Źeńskich w USA

Sprzecznością jest radykalne pójście za Chrystusem i równoczesne opieranie się woli Ojca Świętego. Taką opinię wyraził w związku z obradami Konferencji Zakonów Źeńskich w USA prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Kard. Raymond Burke ustosunkował się do problemów narosłych wokół Konferencji. Jego zdaniem, deklarując otwarcie na dialog nie chce ona jednak podjąć wiążących decyzji co do stawianych jej przez Stolicę Apostolską konkretnych zarzutów związanych z poważnymi odstępstwami doktrynalnymi.

„Dla mnie sprawa jest dosyć prosta – stwierdził amerykański purpurat w wypowiedzi dla telewizji EWTN. – Siostry zakonne działają w określonych ramach wyznaczonych przez Wikariusza Chrystusa. Ponieważ ślubowały życie jak Chrystus, w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, oznacza to, że chcą pójść za Chrystusem w ten bardzo konkretny sposób, by być źródłem inspiracji i umocnienia dla całego ludu Bożego – wskazał hierarcha. – Jak jednak w tym świecie konsekrowane zakonnice, które ślubowały szczególnie bliskie pójście za Chrystusem, mogą sprzeciwiać się temu, o co prosi Wikariusz Chrystusa? To jest sprzeczność! Możemy oczywiście analizować całą historię tej sprawy. Ale w tym momencie chodzi o powrót do prawdziwej natury życia zakonnego i o zaakceptowanie z wdzięcznością i pokorą tego, o co Ojciec Święty prosi przez swoich przedstawicieli, a więc o reformę organizacji. Jeśli się nie zreformują, to nie będą miały prawa do dalszego funkcjonowania. Wiele osób nie ma świadomości, że to Stolica Apostolska powołała Konferencję Zakonów Źeńskich. Dlaczego więc nie miałaby prawa powiedzieć teraz: «zobaczcie, ta organizacja nie spełnia już misji, do której została powołana»” – powiedział kard. Burke.

lg/ rv, lifesitenews

Za: Radio Watykańskie (11/08/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=612318

Skip to content