USA: wśród zakonnic nie ma zgody co do sporu z Watykanem

Nie wszystkie amerykańskie zakonnice chcą się spierać z Watykanem. W kontekście wizyty w Rzymie przedstawicielek Konferencji Zakonów Źeńskich w USA (LCWR) oświadczenie wydały Siostry Miłosierdzia z Almy. Odcinają się one od postawy zakonnic nie zgadzających się na reformy, których zażądała od nich Kongregacja Nauki Wiary.

Zdaniem sióstr z Almy kierownictwo konferencji przemawia językiem polityków, a nie wiary. Organizuje publiczne demonstracje przeciwko kościelnej hierarchii i jak politycy zabiega o jak najszersze poparcie mediów i opinii publicznej. W taki sposób nie da się prowadzić dialogu wiary – ostrzegają siostry z Almy. W ich przekonaniu świadczy to zarówno o braku dobrych manier, jak i o słabej formacji duchowej zbuntowanych zakonnic. Ich postawa względem Watykanu rodzi jedynie zamieszanie, polaryzację i fałszywe wyobrażenia o życiu konsekrowanym – czytamy w oświadczeniu Sióstr Miłosierdzia z Almy.

kb/ rv, cna

Za: Radio Watykańskie (14/06/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=596645

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content