Niemcy: Komisja „Quo principia” rozwiązana

Aktualizacja: 2011-12-12 10:30 pm

Jak donosi portal Kreuz.net, Stolica Apostolska rozwiązała komisję Quo principia nadzorującą i kontrolującą prace grupy roboczej Ecclesia celebrans, zajmującej się przygotowywaniem kolejnej edycji Mszału rzymskiego w języku niemieckim.

Komisją Quo principia kierował ordynariusz Linzu, filolog klasyczny, bp Ludwik Schwarz, a wśród jej członków znajdowali się: ks. Marek Walser, wikariusz generalny archidiecezji Lichtenstein, ks. Manfred Hauke, profesor dogmatyki z Lugano, oratorianin Uwe Michał Lang, jezuita Dieter Böhler i watykański prałat Jakub O’Brien. Jak twierdzą dziennikarze, komisję rozwiązano na skutek osobistych interwencji w Watykanie kard. Joachima Meisnera, który przewodniczy kontrolowanej przez nią grupy Ecclesia celebrans.

Likwidacja komisji nadzorującej wzbudziła zdziwienie niemieckich dziennikarzy zajmujących się tematyką kościelną, bowiem powszechnie wiadomo, że ”” jak pisze redaktor Kreuz.net ”” gdy idzie o pracę komisji kardynała Meisnera, jest co kontrolować. To grupa robocza Ecclesia celebrans jawnie sprzeciwiła się woli papieża Benedykta XVI i po raz kolejny podtrzymała w niemieckim przekładzie mszału fałszywe tłumaczenie łacińskich słów konsekracji „pro multis” jako „za wszystkich” i przesłała je do Watykanu celem zatwierdzenia. Miało się to stać mimo protestów członków komisji Quo principia.

Komentatorzy przypominają, że pod naciskiem Kongregacji Kultu Bożego udaje się porządkować tłumaczenia wielu „mszałów narodowych”, a najbardziej znaczącym tego przykładem jest nowe angielskie tłumaczenie mszału, którego wprowadzenie zostało przeforsowane przez Stolicę Świętą nawet mimo zapowiedzi otwartego buntu ze strony niektórych anglojęzycznych biskupów diecezjalnych. Dlaczego więc Rzym nie chce w podobny sposób postąpić w przypadku tłumaczenia niemieckojęzycznego?

Co więcej, podczas podróży apostolskiej do swojej ojczyzny papież Benedykt XVI konsekrował z użyciem wciąż obwiązującej w Niemczech formuły, zawierającej słowa „za wszystkich” ”” czyli według tłumaczenia, które Watykan stara się rugować ze wszystkich innych przekładów ksiąg liturgicznych (źródło: Kreuz.net, 22 listopada 2011).

blutoir

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=48382 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]