USA: Troski i zapewnienia rabina Rosena

Aktualizacja: 2011-12-4 9:54 pm

10 listopada 2011 r. rabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych przy Amerykańskim Komitecie Żydowskim, stwierdził, że w przypadku ”” jak to określił ”” „powrotu Bractwa Św. Piusa X do Kościoła katolickiego” soborowa deklaracji Nostra aetate, która jest podstawą dialogu międzyreligijnego, nie będzie zagrożona.

Rrabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych

Rabin Dawid Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych

„Wyraziliśmy już nasze obawy” ”” oświadczył po zakończeniu audiencji udzielonej przez papieża międzyreligijnej Radzie Przywódców Religijnych Izraela. Według włoskiej prasy rabin przypomniał, że otrzymał od kard. Konrada Kocha, przewodniczącego Komisji ds. Stosunków z Judaizmem, zapewnienie, że soborowy dokument dotyczący relacji Kościoła z religiami niechrześcijańskimi nie był przedmiotem dyskusji [z przedstawicielami FSSPX]. „Nie oznacza to, że kwestia wyraźnego uznania treści zawartych w Nostra aetate została zawarta w preambule doktrynalnej przedstawionej Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piusa X przez Stolicę Apostolską” ”” wyjaśnia Rosen, bo nawet jeśli tekst ten miałby zostać zaakceptowany jedynie w praktyce, to według niego „taka akceptacja jest niezbędna dla jakiegokolwiek pojednania”. Zapytany, czy jest stosowne, by Watykan prowadził dyskusje z katolickimi tradycjonalistami, rabin Rosen przyznał, że nie ma prawa ingerować w wewnętrzne wybory innej religii, ale ma nadzieję, że Stolica Apostolska będzie zdecydowanie odrzucać negację Holokaustu, jeśli miałoby dojść do pojednania.

Wspominając spotkanie w Asyżu 27 października 2011 r., Rosen podkreślił „pokorę i braterstwo” okazane przez Benedykta XVI, który zasiadł na tym samym miejscu, co wszyscy pozostali uczestnicy, i nie wywyższał się ponad nich.

Posted on  by blutoir

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=47940 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]