Radio Watykańskie: “Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru”

Aktualizacja: 2011-06-10 12:30 pm

Dlaczego młodzi wybierają Mszę trydencką?

Możliwość lepszego skupienia oraz przeżycia Eucharystii jako ofiary przyciąga wciąż nowych młodych do tak zwanej Mszy trydenckiej. W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest też więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – uważa sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Zdaniem ks. Guido Pozzo istota kryzysu powołań tkwi w złej formacji seminaryjnej. Tam, gdzie formacja jest poważna i rygorystyczna, gdzie nie czyni się ustępstw na rzecz sekularyzmu, odradzają się też powołania – zauważa sekretarz watykańskiej dykasterii.

W wywiadzie dla portalu Nouvelles de France przypomniał on, że motu proprio Summorum Pontificum, przywracające dawną liturgię, jest przeznaczone dla całego Kościoła, aby wszystkim umożliwić korzystanie z bogactwa katolickiej liturgii. Ryty zwyczajny i nadzwyczajny mają charakter komplementarny, mają się nawzajem uzupełniać – podkreślił. Ujawnił również główne tematy rozmów doktrynalnych Stolicy Apostolskiej z lefebrystami. Zasadniczym celem jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z tradycją Kościoła – podkreślił ks. Pozzo.

kb/ messainlatino.it

KOMENTARZ BIBUŁY: To jest wręcz sensacyjna wiadomość, oczywiście nie ze względu na fakt, iż “W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego”, ale z racji przyznania przez watykańską tubę propagandową, czyli Radio Watykańskie, że “Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z tradycją Kościoła”.
I choć przełom został dokonany, być może za kilka lat usłyszymy, że nie chodzi jedynie o “błędną interpretację Soboru”, lecz w rzeczy samej o samą literę wielu dokumentów soborowych. Tylko czy, przy pogłębiającej się dewastacji Kościoła, nie będzie wtedy już za późno?…

Za: Radio Watykańskie (10/06/2011 ) -- [Org. tytuł: « Dlaczego młodzi wybierajÄ… Mszę trydenckÄ…?»]
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=39226 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]