Radio Watykańskie: „Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru”

Dlaczego młodzi wybierają Mszę trydencką?

Możliwość lepszego skupienia oraz przeżycia Eucharystii jako ofiary przyciąga wciąż nowych młodych do tak zwanej Mszy trydenckiej. W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest też więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – uważa sekretarz Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”. Zdaniem ks. Guido Pozzo istota kryzysu powołań tkwi w złej formacji seminaryjnej. Tam, gdzie formacja jest poważna i rygorystyczna, gdzie nie czyni się ustępstw na rzecz sekularyzmu, odradzają się też powołania – zauważa sekretarz watykańskiej dykasterii.

W wywiadzie dla portalu Nouvelles de France przypomniał on, że motu proprio Summorum Pontificum, przywracające dawną liturgię, jest przeznaczone dla całego Kościoła, aby wszystkim umożliwić korzystanie z bogactwa katolickiej liturgii. Ryty zwyczajny i nadzwyczajny mają charakter komplementarny, mają się nawzajem uzupełniać – podkreślił. Ujawnił również główne tematy rozmów doktrynalnych Stolicy Apostolskiej z lefebrystami. Zasadniczym celem jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z tradycją Kościoła – podkreślił ks. Pozzo.

kb/ messainlatino.it

KOMENTARZ BIBUŁY: To jest wręcz sensacyjna wiadomość, oczywiście nie ze względu na fakt, iż „W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego”, ale z racji przyznania przez watykańską tubę propagandową, czyli Radio Watykańskie, że „Niektóre obiekcje Bractwa św. Piusa X są słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji Soboru, która zrywała z tradycją Kościoła”.
I choć przełom został dokonany, być może za kilka lat usłyszymy, że nie chodzi jedynie o „błędną interpretację Soboru”, lecz w rzeczy samej o samą literę wielu dokumentów soborowych. Tylko czy, przy pogłębiającej się dewastacji Kościoła, nie będzie wtedy już za późno?…

Za: Radio Watykańskie (10/06/2011 ) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=495101 | Dlaczego młodzi wybierajÄ… Mszę trydenckÄ…?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content