Germain Grisez o manipulacji w Papieskiej Komisji ds. Kontroli Urodzeń w latach 60.

Znany amerykański teolog, Germain Grisez zwrócił ostatnio uwagę na sposób funkcjonowania Papieskiej Komisji ds. Rodziny i Kontroli Urodzeń, która powstała za pontyfikatu Jana XXIII. Komisja próbowała wpłynąć na zmianę stanowiska Kościoła w kwestii antykoncepcji hormonalnej. Ostatecznie jednak jej zalecenia nie zaakceptował papież Paweł VI, który wydał encyklikę „Humanae Vitae”, potwierdzając całkowity sprzeciw wobec sztucznych form ograniczania urodzeń.

Grisez jest wykładowcą na St. Mary University w stanie Massachusetts. Napisał m.in. obszerną pracę „Droga Naszego Pana Jezusa” („The Way of the Lord Jesus”), w której zwraca uwagę na zakulisowe prace jednej z papieskich komisji, w której zasiadał jego długoletni przyjaciel o. John Ford, broniący tradycyjnej teologii moralnej.

Jezuita, o. Ford został desygnowany do pracy w Papieskiej Komisji ds. Rodziny i Kontroli Urodzeń w 1964 r. Ojciec Ford, który znany był ze zdecydowanej obrony tradycyjnego nauczania Kościoła katolickiego zauważył, że sekretarz Komisji, o. Henri de Riedmatten podejmował działania, które miały nakłonić członków komisji do zmiany stanowiska w sprawie antykoncepcji.

Manipulacje o. Riedmattena miały polegać na starannym prezentowaniu tylko wybranych faktów, a unikaniu roztrząsania kwestii naprawdę budzących poważne wątpliwości. Nadawał on także określony kierunek dyskusjom toczonym w ramach komisji. W konsekwencji, opracowując ostateczne zalecenia dla Ojca Świętego, o. Riedmatten pominął stanowisko przeciwników antykoncepcji.

Mimo zabiegów o. Riedmattena, papież Paweł VI odrzucił rekomendacje komisji i wydał encyklikę „Humanae Vitae”, zdecydowanie broniąc tradycyjnego nauczania Kościoła w kwestiach etyki małżeńskiej. Zabiegi o. Riedmattena doprowadziły jednak do wybuchu krytyki. Część teologów zaczęła ostro dyskredytować papieski dokument. Kontrowersje z tego powodu trwają do dziś.

Źródło: CWN, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,6589,2,0,1,I,informacje.html | Germain Grisez o manipulacji w Papieskiej Komisji ds. Kontroli Urodzeń w latach.60.

Skip to content