Biskupi promują niedozwolony kult publiczny

Za Kroniką Novus Ordo przytaczamy kilka zdjęć ukazujących szerzący się w polskich kościołach niedozwolony prawem kanonicznym kult zmarłego ś.p. papieża Jana Pawła II. Co gorsza, najczęściej przypadki te dokonywane są za wiedzą bądź przyzwoleniem miejscowych biskupów. Oto kilka wybranych przykładów.


Kościół w Niechorzu

Wiszący na ścianie kościoła w Niechorzu obraz ś.p. papieża Jana Pawła II

źródło


Parafia MB Częstochowskiej w Pile-Motylewie

Tutaj mamy do czynienia, albo z pasterzem- ignorantem, albo jawnym burzycielem przepisów kościelnych. Na zdjęciu: bp. Paweł Cieślik podczas poświęcenia witraża w tym kościele, przedstawiającego modlącego się papieża Jana Pawła II.


Kościół pw. św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim

W kościele tym witraż nie tylko wstawiony został nielegalnie (tzn. wbrew prawu kościelnemu, którego złamania dopuścili się i miejscowi księża, lecz przede wszystkim biskup), lecz ukazuje on świętego Jana Pawła II. Może przeoczyliśmy kanonizację?

Na powiększeniu wyraźnie widoczne litery skrótu: ŚW


Sanktuarium MB Ludźmierskiej

Prezbiterium po stronie Lekcji


źródło fotografii

Symetrycznie, po stronie Ewangelii mamy polichromię przedstawiającą Zesłanie Ducha Świętego, więc po drugiej stronie też musiało być wcześniej inne malowidło. Widocznie Matka Boża z Dzieciątkiem musiała ustąpić miejsca ważniejszej postaci…

źródło fotografii


Parafii Najświętszego Odkupiciela w Pobierowie (diec. Szczecińsko-Kamieńska)

Na zdjęciu: kolejny, niedozwolony kult publiczny ś.p. Jana Pawła II (obraz w prezbiterium + palące się pod nim świece, a właściwie plastikowe zasobniki na olej parafinowy – co również stanowi lekceważenie przepisów).

Jan Paweł II „ujeżdżający” krokodyla… Jak słusznie zauważa redaktor Kroniki Novus Ordo: „nie wiemy, co palił artysta malarz i gdzie to można kupić, ale jesteśmy pewni: daje porządnego kopa!”


A to parafia św. Krzysztofa w Szczecinku

W kościele tym, na ścianie obok obrazu Matki Bożej, wisi obraz ś.p. Jana Pawła II. Zdjęcia zostały zrobione podczas poświęcenia kościoła przez bp. Edwarda Dajczaka, który albo nie jest wystarczająco bystry, albo któremu zupełnie nie przeszkadza fakt ignorowania obowiązujących, jasnych i bezdyskusyjnych przepisów Prawa Kanonicznego (Kanon 1187 Kodeksu Prawa Kanonicznego).


Przypomnijmy może wszystkim wiernym, lecz przede wszystkim pasterzom treść tego kanonu:

Tytuł IV

KULT ŚWIĘTYCH, OBRAZÓW I RELIKWII

Kan. 1187 Kan. 1187 – Kult publiczny można oddawać tylko tym sługom Bożym, którzy autorytetem Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych lub Błogosławionych.

Źródło: Archidiecezja Łódzka

Wszystkim tym, którzy ignorują obowiązujące przepisy Prawa Kanonicznego, przypomnijmy również co mówił postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawał II.

Przed beatyfikacją dozwolone są jedynie formy kultu prywatnego, a więc indywidualne przedstawianie próśb, natomiast niedopuszczalne są jakiekolwiek formy kultu publicznego jak wystawianie ołtarzy, obrazów wskazujących na świętość jego osoby. Inicjatywy takie mogą stać się przeszkodą w procesie.

Ks. prał. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

Niestety, sekta wojtylian rozsadzająca jedność Kościoła od środka, nie różni się w swym działaniu, ignorującym przepisy i wprowadzającym nieład, od innych wrogów Kościoła.

Prosimy wszystkich wiernych o pisanie listów do swoich biskupów w sprawie naruszania – przez nich samych oraz przez ich podwładnych – obowiązujących przepisów. Kopie listów należy kierować również do postulatora procesu beatyfikacyjnego.

Od pasterzy natomiast oczekujemy publicznego wyjaśnienia ich – sprzecznych z prawem – działań, oraz przedstawienia planu zaradzenia gorszącej (bo ignorującej przepisy) sytuacji.


Wykorzystano materiały z Kroniki Novus Ordo [1], [2], [3], [4]

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Kronika Novus Ordo | http://breviarium.blogspot.com/2010/08/biskupi-promuja-niedozwolony-kult.html

Skip to content