Coraz mniej Hiszpanów przyznaje się do katolicyzmu

Aktualizacja: 2010-07-30 9:17 pm

Liczba Hiszpanów deklarujących się jako katolicy spadła do 73 proc. Osiem lat temu za katolików uważało się niemal 80 proc. mieszkańców kraju.

Według danych Ośrodka Badań Społecznych (CIS) 25 proc. Hiszpanów uważa siebie za ateistów wobec 17 proc. w 2002 r. Pozostałe 2 proc. obywateli Królestwa to wierzący, ale nie katolicy.

Spadają także wskaźniki praktyk religijnych. Więcej niż połowa (56 proc.) Hiszpanów twierdzi, że nie chodzi na Mszę św. Co niedziela we Mszy św. uczestniczy 13 proc. ankietowanych. Osiem lat temu było ich 20 proc.

Źródło: KAI

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=24954 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]