Aktualizacja strony została wstrzymana

Coraz mniej Hiszpanów przyznaje się do katolicyzmu

Liczba Hiszpanów deklarujących się jako katolicy spadła do 73 proc. Osiem lat temu za katolików uważało się niemal 80 proc. mieszkańców kraju.

Według danych Ośrodka Badań Społecznych (CIS) 25 proc. Hiszpanów uważa siebie za ateistów wobec 17 proc. w 2002 r. Pozostałe 2 proc. obywateli Królestwa to wierzący, ale nie katolicy.

Spadają także wskaźniki praktyk religijnych. Więcej niż połowa (56 proc.) Hiszpanów twierdzi, że nie chodzi na Mszę św. Co niedziela we Mszy św. uczestniczy 13 proc. ankietowanych. Osiem lat temu było ich 20 proc.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5587,2,0,1,I,informacje.html