Ks. Lombardi wyjaśnia sprawę abp. Paetza

Aktualizacja: 2010-06-19 6:24 pm

Mówienie o „rehabilitacji” w przypadku abp. Juliusza Paetza jest pozbawione podstaw – oświadczył watykański rzecznik. Ks. Federico Lombardi odniósł się w ten sposób do informacji prasowych o rzekomym zniesieniu wobec byłego metropolity poznańskiego restrykcji nałożonych nań w 2002 r. Abp Paetz zrezygnował wówczas z pełnionego urzędu w wyniku ujawnionego przez media skandalu z molestowaniem seksualnym seminarzystów. Oprócz przyjęcia dymisji Stolica Apostolska zaleciła ograniczenie mu możliwości przewodniczenia publicznym nabożeństwom.

Doniesienia polskich mediów o rzekomym cofnięciu watykańskich restrykcji chętnie podchwyciły zagraniczne, zwłaszcza włoskie agencje i gazety, w niektórych przypadkach dopisując wręcz sprawie abp. Paetza kategorię „pedofilia”. Jak wyjaśnił ks. Lombardi, słynny list Kongregacji ds. Biskupów, na który powoływała się prasa, dotyczył sprawy jednostkowej. Jak czytamy, chodziło „wyłącznie o ewentualne zezwolenie na przewodniczenie publicznym nabożeństwom, oczywiście po uprzedniej zgodzie ordynariusza, w kontekście zaproszenia otrzymanego [przez abp. Paetza] od jednego z proboszczów”. A zatem, jak zapewnił watykański rzecznik, „zasady i restrykcje ustalone w 2002 r., i wciąż pozostające w mocy, nie ulegną zmianie”. Włoski jezuita zdementował także prasowe spekulacje na temat ewentualnej dymisji obecnego metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckiego.

tc/rv

Oświadczenie watykańskiego rzecznika w sprawie abp. Paetza – dokumentacja

Odpowiadając na pytania dziennikarzy w odniesieniu do wiadomości, jakie ukazały się w prasie na temat sytuacji byłego metropolity poznańskiego abp. Juliusza Paetza, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej o. Federico Lombardi wyjaśnił, że mówienie o „rehabilitacji” w tym przypadku jest pozbawione podstaw. Kwestia podjęta w jego korespondencji z Rzymem dotyczyła bowiem wyłącznie ewentualnego zezwolenia na przewodniczenie publicznym nabożeństwom, oczywiście po uprzedniej zgodzie, jaka jest wymagana ze strony ordynariusza, w kontekście zaproszenia otrzymanego od jednego z proboszczów.

Zasady i restrykcje ustalone w 2002 r., i wciąż pozostające w mocy, nie ulegną zatem zmianie.

Ponadto, jak już potwierdził oficjalnie rzecznik archidiecezji poznańskiej, nie mają zupełnie podstaw twierdzenia, jakoby arcybiskup poznański Stanisław Gądecki złożył, bądź rozważał możliwość złożenia rezygnacji z zarządzania diecezją.

tc/ rv

Za: Radio Watykańskie

 

KOMENTARZ BIBUŁY: “Doniesienia polskich mediów o rzekomym cofnięciu watykańskich restrykcji” – pisze Radio Watykańskie. Przypomnijmy zatem bardziej szczegółowo, że tymi tajemniczymi “polskimi mediami” była Gazeta Wyborcza, czyli żydowska gazeta wydawana po polsku, w Polsce i dla zdezorientowanych Polaków oraz, co ważne, wydawana celem kształtowania opinii o Polsce na Zachodzie. Gazeta Wyborcza nieustannie jątrzy i próbuje dzielić społeczeństwo polskie, posługując się kłamstwami, bezpodstawnymi oskarżeniami, pomówieniami, czyli typowymi narzędziami niszczenia niewygodnych ludzi i środowisk. Na Zachodzie nosi to nazwę “character assasination” i jest podstawową bronią w arsenale żydowskich dziennikarzy i lobby syjonistycznego.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23143 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]