List otwarty do Naszego Dziennika – “Mam dosyć manipulacji i bałwochwalstwa!”

Aktualizacja: 2010-04-30 12:39 pm

Szanowna Redakcjo!

W dzisiejszym numerze “ND” przeszliście Państwo samych siebie. W artykule Małgorzaty Pabis “Nawrócenie czy świętokradztwo i hipokryzja?” czytamy, że w czasie uroczystości pogrzebowo-żałobnych ofiar smoleńskiej katastrofy doszło do drastycznego naruszenia prawa kanonicznego. W tekście tym czytamy:

“Popieranie aborcji, zapłodnienia in vitro czy eutanazji jest grzechem ciężkim, który pozbawia człowieka łaski uświęcającej i uniemożliwia przystępowanie do Komunii Świętej. Dla każdego katolika powinno to być sprawą oczywistą. Ale czy naprawdę jest? W czasie żałobnych Mszy św. odprawianych po katastrofie prezydenckiego samolotu można było dostrzec polityków, którzy przystępowali do Komunii Świętej, choć wcześniej deklarowali swe poparcie dla zapłodnienia in vitro (np. marszałek Bronisław Komorowski)”
http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100430&typ=wi&id=wi11.txt

Jako podstawa prawna przytoczony został Kodeks Prawa Kanonicznego: “Kan. 915 – Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim”.

Wszystko to prawda i nie zamierzamy negować faktu, że Bronisław Komorowski nie powinien być dopuszczony do Komunii Świętej. Pragniemy jednak przypomnieć, że:

1. Lech Kaczyński był także zajadłym obrońcą in vitro, a więc także podlega pod kan. 915. Nie powinien być dopuszczony do sakramentów, nie powinien być więc pochowany w poświęconej ziemi i z udziałem czołowych przedstawicieli Kościoła katolickiego. Dodajmy, że Maria Kaczyńska miała w tej kwestii jeszcze bardziej odmienne poglądy niż Kościół katolicki.

2. W czasie pogrzebu do Komunii św. przystąpiła także córka Państwa Kaczyńskich, która od lat żyje w związku niesakramentalnym.

Mam więc pytanie do Redakcji “ND”: dlaczego (zresztą słusznie) sforujecie Komorowskiego i pokazujecie go jako kandydata niekatolickiego, a równocześnie promujecie Państwo kult Lecha Kaczyńskiego, który w kwestiach aborcji i in vitro miał dokładnie takie samo zdanie co Bronisław Komrowowski?
Za co czcicie Lecha Kaczyńskiego?

Z wyrazami szacunku

prof. Adam Wielomski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=21097 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]