Kardynał Mahony – heretyk, niszczyciel Kościoła – organizuje konferencję dla 40 tysięcy osób z udziałem działaczy pro-aborcyjnych, pro-homoseksualnych, radykalnych feministek

„Tak jak Obama niszczy Amerykę, tak kardynał Mahony zmierza do zniszczenia naszej katolickiej Wiary poprzez swoją gigantyczną, pro-gejowską, radykalnie-feministyczną i dysydencką imprezę” – ostrzega na całostronicowym ogłoszeniu w katolickim tygodniku The Wanderer organizacja świeckich katolików Concerned Roman Catholics of America.

Kardynał Roger Mahony, znany apostata, działający bez przeszkód w kościele w Stanach Zjednoczonych, organizuje w swojej diecezji olbrzymią konferencję, na którą zaprosił wiele osobistości ze swojego zdegenerowanego światka: znane feministki, księży-dysydentów, radykalnych działaczy pro-homoseksualnych oraz aktywynych homoseksualistów w osobach choćby arcybiskupa Remberta Weaklanda.

Ten ostatni przez 25 lat, czyli podczas swojego urzędowania – a zbiegało się to z niemal całym pontyfikatem Jana Pawła II –  znacznie przyczynił się do destrukcji Kościoła powszechnego, szczególnie kościoła lokalnego archidiecezji Milwaukee, którą kierował.  Arcybiskup Weakland wielokrotnie publicznie wyrażał swój sprzeciw wobec Nauki Kościoła, a swoją destrukcyjną pracę zwieńczył krytyką Deklaracji watykańskiej Dominus Iesus. Biskup Weakland znany był z otwartej walki z działaczami pro-life, organizował i wspierał organizacje homoseksualne działające w Kościele, fundował również projekty pomocy tzw. ofiarom AIDS, a w swojej diecezji wprowadził w seminariach obowiązkowe programy „uświadomienia seksualnego”, podczas których klerycy zmuszani byli do oglądania filmów pornograficznych, nawet zoofilii, a następnie prowadzenia dyskusji na te tematy.  Weakland w wywiadzie dla dziennika The New York Times (maj 2009),  oficjalnie przyznał to, co od wielu lat było doskonale i powszechnie wiadomo, mianowicie powiedział wprost, że „jest gejem” i że w ciągu swego życia „miał wielu partnerów” [zob. BIBUŁA]. W kilka miesięcy później wydał książkę, w której opisuje swoje związki homoseksualne oraz wylewa antykatolickie fobie. Pomimo tego, pomimo znacznego przyczynienia się do destrukcji muzyki liturgicznej – był bowiem takimże doradcą amerykańskiego Episkopatu –  pomimo licznych monitów nadsyłanych do Watykanu, ani razu nie napłynęły słowa czy jakiekolwiek oznaki napomnienia. W przeciwieństwie do tradycyjnych księży, nigdy nie spotkał się z dezaprobatą ze strony władz zwierzchnich i po dziś dzień cieszy się uznaniem odpowiednich kręgów.

A oto inni prominentni goście kardynała Mahony na tej i na poprzednich konferencjach Religious Education Congress (REC):

Ojciec Timothy Radcliffe, b. Główny Przełożony Zakonu Dominikanów (pełnił tą funkcję do 2001 roku) – znany działacz pro-homoseksualny, w 2005 roku publicznie podarł watykański dokument zakazujący dopuszczania aktywnych homoseksualistów do seminariów.

Biskup Kenneth Untener (zm. 2004), znany również z nastawienia pro-homoseksualnego, również w seminariach swojej diecezji zobowiązał kleryków do oglądania filmów pornograficznych. Nie mogąc poradzić sobie z biskupem, w tym przypadku interweniował Watykan zupełnie zamykając seminarium.

Biskup Donald Trauntman (Diecezja Pennsylvania) – wróg przywrócenia porządku liturgicznego, wróg wszelkich form tradycji w Kościele.

Edwina Gateley – radykalna feministka, propagatorka New Age. W pełnych szatach liturgicznych odprawiała „mszę”.

Gwynne Guilbord – lesbijka, działaczka aborcyjna, chodząca w koloratce i udająca księdza katolickiego.

Dr. Diana Hayes – działaczka antykatolicka.

Jim Wallis – propagator aborcji, lewicowy działacz Partii Demokratycznej.

Ojciec James Martin, Jezuita – krytyk watykańskiej decyzji o nie przyjmowaniu homoseksualistów do seminarium.

Ks. Bryan Massingale – działacz na rzecz „małżeństw” homoseksualnych

Ks. Richard Rohr – działacz pro-homoseksualny. Podczas jednej z publicznych konferencji objaśniał w szczegółach przebieg „dni skupienia” (retreats), na których uczestniczył i podczas których uczestnicy rozbierali się do naga i dotykali sobie nawzajem intymne części ciała.

Siostra Fran Ferder – działaczka na rzecz  „małżeństw” homoseksualnych; wzywa do rozszerzenia kapłaństwa dla „ludzi ze wszystkich stylów życia i obu płci”. Optuje za perwersyjną tzw. edukacją dla dzieci, twierdzi, że „dotykanie przez dzieci swoich genitaliów jest bardzo ważne”.

Ks. John Heagle – zawsze i wszędzie z siostrą Fran Ferder, wspierając jej poglądy.

Ks. Michale Crosby – wyraża publiczny sprzeciw wobec decyzji Watykanu, działacz pro-homoseksualny.

Ks. Richard Sparks – dysydent katolicki; swego czasu członek komitetu d/s podręczników w szkołach katolickich.

Thomas Groome – laicyzowny ksiądz, działacz na rzecz kapłaństwa kobiet.

Dr. Greer Gordon – działacz pro-homoseksualny.

Dr. Richard Gaillardetz – publicznie wyraża swoje antykościelne fobie, lobbuje za sodomią, antykoncepcją i ordynacją kobiet.

Na tegoroczną Konferencję zaproszono 188 wykładowców, którzy w dniach 18-21 marca 2010 roku mają wygłosić 315 prelekcji do 40 tysięcy uczestników konferencji Religious Education Congress (REC) w Annheim w stanie Kalifornia. Wśród słuchaczy znajdzie się również 18 tysięcy młodzieży katolickiej, która zjedzie się na organizowane w dniu 18 marca Dni Młodzieży.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: The Wanderer, February 18, 2010 oraz materiałów własnych

Skip to content