Nowa instrukcja Papieża wprowadzająca w każdej parafii “nieustającą );modlitwę” o oczyszczenie Kościoła z duchownych-homoseksualistów

Aktualizacja: 2008-01-7 10:07 am

Papież Benedykt XVI rozesłał instrukcję do duchowieństwa z prośbą “o niestającą modlitwę” o oczyszczenie Kościoła katolickiego z księży-homoseksualistów.

Instrukcja rozesłana została przez kardynała Cláudio Hummes, przewodniczącego Kongregacji ds Duchowieństwa i wzywa o modlitwę “o miłosierdzie Boże za ofiary ciężkich przypadków powodowanych przez niemoralne seksualne zachowanie małej części duchowieństwa.” Kardynał Cláudio Hummes powiedział w wywiadzie dla watykańskiego pisma L’Osservatore Romano, iż instrukcja pochodzi od Papieża i że działa on w Jego imieniu.

Modlitwy mają również wspomóc ofiary molestowania seksualnego dokonywanego przez księży-pedofilów, zgodnie z wprowadzonym dwa lata temu przez Watykan rozporządzeniem mającym na celu doprowadzenie do sytuacji aby mężczyźni z “głęboko zakorzenionymi tendencjami homoseksualnymi” nie mogli być przyjmowani do seminariów.

Instrukcja wzywa do zorganizowania całodziennych, nieustających modlitw we wszystkich diecezjach, parafiach, zakonach i seminariach, celem oczyszczenia duchowieństwa. Zainicjowane w jednej parafii modlitwy powinny być prowadzone przez 24 godziny, po czym mają się przenieść do kolejnej parafii, tak aby akcja modlitewna objęła każdą parafię na świecie.

Decyzja papieża Benedykta XVI świadczy o zdawaniu sobie sprawy ze skali problemu, który ogarnął Kościół katolicki. Jest to pierwsza tego typu instrukcja wzywająca do ogólnoświatowej zorganizowanej akcji modlitwnej.

 

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, zaczynając od zamknięcia Soboru Watykańskiego II, roczpoczął się atak na Kościół, który przybrał postać walki od wewnątrz. Jednym z elementów było rozluźnienie dyscypliny – praktykowane głównie przez papieży Pawła VI i Jana Pawła II – co w konsekwencji doprowadziło do umocnienia się grupy księży-dysydentów i modernistów zezwalających, a nawet wspomagających przejęcie kontroli nad kształceniem w seminariach przez lewicowych teologów. Umocniła się też grupa jawnych homoseksualistów, którzy w praktyce kierowali życiem duchowym kandydatów do kapłaństwa.

Kościół katolicki wypłacił do tej pory wielomilardowe odszkodowania za przypadki molestowania seksualnego przez duchownych. Według różnych statystyk, kwota to waha się od 2 do 3 miliardów dolarów w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Tylko jedna diecezja Los Angeles wypłaciła do tej pory przeszło 660 milionów dolarów odszkodowania.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

orazo

oraz

 

  CZYTAJ:  
     
 

 

CZYTAJ o mafii homoseksualnej, która zawładnęła Kościołem w USA:

 
     
     

 

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1558 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]