Czy nuncjusz papieski, arcybiskup Migliore jest rabinem?

Arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz papieski i stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, otwiera kolejną drogę „dialogu” pomiędzy judaizmem a katolicyzmem: oto w sobotę, 9 grudnia br. [2007] o godzinie 9:30 rano arcybiskup przybył pod silną eskortą, włącznie z patrolującym helikopterem, do synagogi Temple Judea w Fort Myers na Florydzie, i uroczyście wniósł do niej zwoje Tory. „Według prawa judaistycznego, wnoszenie Tory jest przywilejem kantorów i rabinów” – przypomina serwis internetowy The News-Press. „Danie możliwości katolikowi, przedstawicielowi Watykanu, wnoszenia zwojów Tory w uroczystej procesji, jest historycznym dniem dla Synagogi.”

Arcybiskup przemawiał następnie przez okolo 8 minut, „mówiąc o okresie Adwentu i Hanuki”. „W czasie gdy dni robią się coraz krótsze, dobrze byłoby zastanowić się jak powinniśmy dawać świadectwo światłu” (dosł. „it is good to reflect on how we testify to the light„) – powiedział arcybiskup. Z podanego przekazu nie wiadomo jakie to „światło” miał arcybiskup na myśli i jakie mu przyświecało decydując się na przybycie w to miejsce.

Wśród ok 170 uczestników uroczystości byli m.in. uczniowie katolickiej [?] szkoły im. Biskupa Verot. Wszyscy – włącznie z arcybiskupem – mieli na głowach (czarne) jarmułki, co z radością podkreśla agencja. John Albion, jeden z członków kongregacji i były polityk powiedział, że „Po raz pierwszy jak tylko mogę sobie przypomnieć, te zwoje Tory zostały wyjęte z szafy […] Umożliwienie [arcybiskupowi] uczestniczenia w [tej uroczystości] w tak szczególny sposób, jest samo w sobie bardzo znaczące.”

Na koniec, arcybiskup otrzymał w prezencie miniaturkę wielkiej synagogi we Florencji. Usłyszał następnie, że „Głos społeczności żydowsko-chrześcijańskiej musi być słyszany w Ameryce i Ameryka musi za nim podążąć” – powiedział rabin Ben Sendrow. „Znacznie więcej nas łączy niż dzieli i jesteśmy głęboko poruszeni tym, że Arcybiskup zdecydował się podarować nam trochę swojego czasu ze swojego całkowicie przeładowanego kalendarza, i zechciał odwiedzić nas.” – podsumował rabin Sendrow.

W przeddzień wizyty rabin Sendrow powiedział, że propozycja wyszła ze strony arcybiskupa.

Ksiądz Celestino Migliore został mianowany tytularnym arcybiskupem 30 października 2002 roku przez papieża Jana Pawła II i w tym samym dniu został mianowany na stanowisko obserwatora przy ONZ. Jest biskupem dopiero od pięciu lat – wyświęcony został 6 stycznia 2003 roku, również przez Jana Pawła II.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content