Aktualizacja strony została wstrzymana

Co jezuici wiedzieli o księdzu Rupniku? – Rod Dreher

Podczas mojego zeszłotygodniowego pobytu w Rzymie, kilku księży, których spotkałem, wspomniało mi mimochodem, że pod rządami papieża Franciszka, który sam jest jezuitą, jezuici zostali mianowani na wiele wysokich stanowisk kurialnych w Watykanie, co daje zakonowi ogromny wpływ na przyszłość całego Kościoła katolickiego. Moim zdaniem, jest to to zła wiadomość, i to nie tylko dlatego, że jezuici są, ogólnie rzecz biorąc, hiper-liberalni (są pojedyncze wyjątki). To zła wiadomość, ponieważ ten zakon sam nie jest w stanie się zreformować, biorąc pod uwagę, że jego członkowie wykorzystują seksualnie innych.

Mam tutaj na myśli sytuację z wybitnym i wpływowym jezuitą, Marko Ivanem Rupnikiem, popularnym artystą kościelnym, który jest oskarżony o seksualne wykorzystywanie zakonnic, a który był traktowany z pobłażaniem przez jezuitów i Watykan. Biskup, który badał zarzuty wobec ojca Rupnika z ramienia Stolicy Apostolskiej, potwierdził ich prawdziwość, a milczenie Kościoła w tej sprawie, który znał prawdę, przyczyniło się do jeszcze większego bólu domniemanych ofiar Rupnika.

Oto, przetłumaczony z wersji angielskiej, wywiad z jedną z jego domniemanych ofiar. To bardzo przykra lektura. Fragmenty:

 

Kiedy zdecydowała się Pani na przyjęcie duchowego przewodnictwa Rupnika?

Latem 1986 roku, przed jego wyjazdem, spotkaliśmy się w jego pracowni. Odprawiliśmy razem Eucharystię( Cooooo ?- dop. tłumacza), a potem oczekiwał, że jak zwykle rozbiorę się i pozwolę mu się dotykać.

Tym razem jednak odmówiłam, a on zaatakował mnie bardzo ostrymi i przykrymi słowami, mówiąc, że jestem bezwartościowa, że nigdy nie zrobię nic dobrego; dodał, że dla niego liczą się tylko dwie inne kobiety, których imiona wymienił, i że chce zakończyć wszelkie relacje ze mną.

Byłam zdesperowana, ponieważ byłam całkowicie uzależniona od jego akceptacji.

To nie była miłość, tylko strach przed popełnieniem błędu.

Od tego czasu postanowiłam odłożyć na bok moje wątpliwości i całkowicie zdać się na niego. Wierzyłam, że to, co przeżyliśmy razem, uczyni mnie lepszą osobą w oczach Boga; zamiast tego był to początek wypaczenia mojej tożsamości i utraty samej siebie.

Czyli to był przymus?

Było to jawne łamanie sumienia. Jego obsesja seksualna nie była spontaniczna, ale głęboko związana z jego koncepcją artystyczną i myślą teologiczną.

Ojciec Marko początkowo powoli i delikatnie przeniknął do mojego świata psychicznego i duchowego, odwołując się do moich wątpliwości i słabości, a jednocześnie wykorzystywał moją relację z Bogiem, aby skłonić mnie do relacji  seksualnych z nim.

I tak, czując się kochaną, opierając się na Mądrości o której napisano w Księdze Przysłów, przerodziło się to w prośby o coraz częstsze erotyczne swawole w jego pracowni w Collegio del Gesù w Rzymie, podczas malowania lub po odprawieniu Eucharystii czy spowiedzi.

 

Relacja innej ofiary:

 

Czy do nadużyć dochodziło tylko w Słowenii?

Nie, to też działo się w jego pokoju w  Aletti Centre w Rzymie.

Tam ojciec Marko nakłaniał mnie do trójkątów seksualnych z inną siostrą z naszej wspólnoty, ponieważ seksualność musiała być, jego zdaniem, wolna od zaborczości, na podobieństwo Trójcy Świętej, gdzie, jak mówił, „trzecia osoba wchodzi w relację z pozostałymi dwoma”. Przy tych okazjach prosił mnie o przeżywanie mojej kobiecości w sposób agresywny i dominujący, a ponieważ nie mogłam tego zrobić, głęboko mnie upokarzał zwrotami, których nie mogę powtórzyć.

Ostatnim krokiem w tej drodze do Piekła było przejście od teologicznych uzasadnień seksu do relacji wyłącznie pornograficznych.

W 1992 roku, gdy byłam na czwartym roku filozofii na Gregorianie, zabrał mnie też dwukrotnie do kina pornograficznego  w Rzymie na Via Tuscolana, w pobliżu dworca Termini. Czułam się wtedy okropnie.

Była zakonnica mówi, że wie o co najmniej dwudziestu innych kobietach, które ojciec Marko rzekomo wykorzystał. Jedna z nich złamała rękę, próbując go odepchnąć. 

Czy w tym czasie ktoś usiłował Pani pomóc?

Nikt. Ani przełożona Ivanka Hosta, do której w końcu się zwróciłam, ani inne siostry ze wspólnoty,  nawet przełożeni jezuitów z Rupnika i Arcybiskup Šuštar.

Ojciec Marko był chroniony przez wszystkich, a ja byłam zaledwie kozłem ofiarnym w żenującej sytuacji, słabym ogniwem w łańcuchu, które można było poświęcić dla „większego” dobra.

 

Sztuka O. Rupnika

Sztuka tego księdza jest okropna, na dobrze znany nam sposób. Jest to rodzaj banalnego badziewia, które ozdabia tak wiele kościołów katolickich od czasu II Soboru Watykańskiego. Oto krótki reportaż telewizyjny sprzed 13 lat o Rupniku i jego pracy. Najbardziej przerażającą rzeczą są te wszystkie czarne, wytrzeszczone oczy; wyglądają jak jakieś dziwne, karykaturalne połączenie sentymentalizmu i śmierci.

 

 

Staram się teraz pomóc prawosławnemu przyjacielowi, który czuje się zdradzony przez duchownych – nie dotyczy to, nawet w najmniejszym stopniu, żadnego przestępstwa, ale doświadczył on podłego traktowania przez duszpasterzy, które zniszczyło jego zaufanie do księży. Przypomina mi to o ogromnej władzy, jaką mają księża, i o głębokich szkodach, jakie mogą wyrządzić, kiedy nadużywają tej władzy, nawet jeśli nie było to nadużycie w sensie opisanym powyżej. T.S. Eliot napisał: „Jak można przebaczyc, przy takiej wiedzy?”. Myślę, że rzeczywistoście,  łatwiej jest wybaczyć niż odbudować zaufanie, ponieważ mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której można zostać  zranionym ponownie.

Rod Dreher

 

Tłum. Sławomir Soja

Źródło: The American Conservative (Dec 20, 2022) – „What Did Jesuits Know About Father Rupnik?”

 


 

 

Na zdjęciu powyżej: kierownik Watykanu, ten który nie uśmiecha się nigdy (z wyjątkiem spotkań z podobnymi sobie i środowiskami żydowskimi), tutaj w radosnym nastroju z kolegą, o. Rupnikiem.

 

.