Aktualizacja strony została wstrzymana

Szkodnik w Watykanie „upraszcza obrzędy Środy Popielcowej”

Dodano: 2021-01-12 11:27 am

Uproszczone obrzędy Środy Popielcowej

W związku z pandemią Stolica Apostolska uprościła nieco obrzędy Środy Popielcowej. Przewidziane przy posypaniu głowy popiołem słowa: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” kapłan wypowie tylko raz (po poświęceniu popiołu) w odniesieniu do wszystkich, a nie przy każdym posypaniu głowy popiołem.

Wydana dziś nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu przypomina również kapłanowi o potrzebie założenia maseczki chroniącej nos i usta, oraz o dezynfekcji rąk.

Za: VaticanNews – wersja polska (12 stycznia 2021) – [Org. tytuł: «Uproszczone obrzędy Środy Popielcowej<»]

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Dodajmy, że angielska – i w innych językach – wersja tego komunikatu Vatican News jest nieco bardziej precyzyjna, jednak z jakichś względów polscy tłumacze uszczuplają przekaz i „udelikatniają” nowe wytyczne Watykanu.

Otóż nota Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu pisze:

„Po poświęceniu popiołu i pokropieniu wodą święconą zachowując ciszę (czyli nie wypowiadając ani słowa, bo otwieranie ust mogłoby skazić wodę święconą…), ksiądz zwraca się do wszystkich zgromadzonych, recytując jeden raz formułę: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (podano w takiej kolejności, a nie odwrotnie, jak to uczyniła polska sekcja VaticanNews).

Po tym ksiądz „czyści swoje ręce” (w znaczeniu: dezynfekuje płynem odkażającym – to jest taka nowa liturgia…), zakłada maskę (kolejna nowa liturgia Nowego Kościoła…) i rozdaje popiół (tutaj użyto słowa „distribute ashes” co nie jest równoznaczne z polskim „posypanie głowy popiołem”!).

Następnie ksiądz posypuje popiołem głowę (ang. „sprinkles the ashes„) każdej osoby bez wypowiadania słowa„.

Zatem, co jest w tej całej nowej ceremonii najważniejsze: instrukcja mówi wyraźnie o „posypywaniu głowy popiołem”, a więc można mieć pewność, że dotychczasowa jedyna i wyłączna praktyka stosowana w krajach anglosaskich robienia znaku krzyża na czole każdego wiernego palcami księdza przyprószonymi popiołem, będzie zmieniona na po prostu literalne posypanie głowy popiołem bez dotykania głowy czy czoła. (Jest to praktyka stosowana m.in. w Polsce.)

Po drugie, ksiądz nie będzie wypowiadał już każdorazowo formuły pomimo, że ma na sobie maseczkę. Czyli, ta maseczka to tylko taki symboliczny rekwizyt i tak nic nie dający i nie chroniący, skoro nawet otwarcie ust staje się niebezpieczne… Idąc dalej w tym kierunku można spodziewać się, że wkrótce Watykan wyda kolejną Instrukcję nakazującą udzielania Komunii św. bez wypowiadania słowa. Przecież jeśli zastosujemy logiczne myślenie, to otwieranie ust i wypowiadanie słów „Ciało Chrystusa” jest tak samo niebezpieczne, pomimo użycia tak przecież niezbędnych i skutecznych maseczek.  Zachodzi konieczność niezbędnej i szybkiej zmiany „na tym odcinku” i z pewnością jakiś watykański apostata pisze już kolejną Instrukcję na Wielkanoc…

No i po trzecie, Instrukcja mówi o „księdzu” posypującym głowy popiołem, podczas gdy na tzw. Zachodzie od kilkudziesięciu lat dopuszczeni są do tego również i świeccy – najczęściej rwące się do posług świętoszkowate kobiety. Oczywiście użycie określenia „ksiądz” jest tylko takie retoryczne, symboliczne, staroświeckie, ot, aby czepialscy nie mogli się czepiać.

W sumie: kolejny szkodliwy, niczym nie uzasadniony, samobójczy i niszczący Kościół akt wydany przez Szkodnika w Watykanie.

 


 

.