Naczelny rabin Polski o Janie Pawle II: Nikt nie zrobił tyle co on, by wyeliminować plagę antysemityzmu

Aktualizacja: 2020-05-19 5:06 pm

Źaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany- uważa naczelny rabin Polski Michael Schudrich w komunikacie z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Jak zaznacza naczelny rabin Polski, „społeczność żydowska w Polsce, wraz z Żydami na całym świecie, zawsze wspomina życie Jana Pawła II”.

Jego zdaniem papież „uosabiał fundamentalną postawę wzajemnego szacunku i respektowania każdej istoty ludzkiej jako tworu Bożego. Źaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu”.

Michael Schudrich ocenia, że Jan Paweł II podjął „śmiałe” kroki w kontaktach ze społecznością żydowską: „Uznanie cierpienia narodu żydowskiego podczas jego wizyty w Auschwitz, uznanie Państwa Izrael i jego centralnej roli dla żydowskiego życia i wiary, oraz prośba o wybaczenie chrześcijańskich prześladowań Żydów w toku dziejów, dają świadectwo jego głębokim oczekiwaniom związanym ze stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi”.

Naczelny rabin Polski przypomina również rolę Jana Pawła II w dążeniach polskiego społeczeństwa do odzyskania wolności i niepodległości Ojczyzny, we wzajemnym szacunku i bez przemocy. „Niech pamięć o nim i jego czynach będzie dla nas i dla całego świata wspólnym błogosławieństwem i natchnieniem, by dalej pełnić jego misję pokoju, wzajemnego poszanowania i miłości braterskiej” – dodaje.

KAI, DJ
http://wiez.com.pl/

Gdyby papież Jan Paweł II również zrobił bodaj cokolwiek dla zwalczania bydlęcego antypolonizmu wśród swoich „starszych braci”…
Ale najwyraźniej nie przeszkadzał on papieżowi, który bardziej troszczył się o żydów, niż o prawdy wiary Kościoła.
Admin [Dz.g.M.]

Za: Dziennik gajowego Maruchy (2020-05-19)

 


 

Tags: , , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=114331 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]