Zrównoważony rozwój dla Amazonii. Papieska Akademia Nauk wspiera agendę ONZ

Członkowie Papieskiej Akademii Nauk, część ojców synodalnych oraz oficjele z Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisali wspólną deklarację w celu „stworzenia efektywnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju w rejonie Amazonii”.

Podpisana 28 października w willi Casina Pio IV deklaracja zawiera 14 punktów wzywających do wysiłku na rzecz wprowadzenia zrównoważonego rozwoju w rejonie Amazonii. Jak podaje National Catholic Register, podstawowym przesłaniem dokumentu jest stworzenie platformy dialogu dotyczącego zasad, na których globalna agenda zostanie wprowadzona w południowoamerykańskim regionie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, lub inaczej – Agenda 2030 to program Organizacji Narodów Zjednoczonych polegający m.in. na walce z biedą, podwyższeniu jakości opieki zdrowotnej i edukacji, likwidacji nierówności społecznych i uporaniem się do 2030 r. z problemem zmian klimatycznych. Idea równoważonego rozwoju to także działalność na rzecz jak najszerszego dostępu do „usług zapewniających egzekwowanie praw seksualnych i reprodukcyjnych, takich jak planowanie rodziny, dostęp do informacji i edukacji seksualnej czy wprowadzenie terminu praw reprodukcyjnych do rządowych strategii i programów”.

Warto pamiętać, że pod hasłami „praw reprodukcyjnych” nie kryje się nic innego jak promocja aborcji, antykoncepcji, eutanazji i sterylizacji. Czołowi orędownicy Agendy 2030 tacy jak prof. Jeffrey Sachs czy Paul Ehrlich są przekonani o potrzebie stopniowej, lecz mieszczącej się w ramach integralności społecznej depopulacji gatunku ludzkiego. W przeciwnym razie – przekonują – dalszy wzrost liczby ludzkości w obecnym tempie grozi załamaniem całego systemu ekonomicznego.

Pozostałe punkty dotyczą wprowadzenia „zielonej ekonomii” i opracowania odpowiedniego modelu zrównoważonego rozwoju, opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego, „włączenie socjoekonomiczne” oraz respektowanie rdzennych kultur amazońskich. Deklaracja promuje także postulaty Porozumienia Paryskiego związane z globalnym ociepleniem, polegające na wprowadzeniu polityki „zero wylesiania” oraz atakującego spółki naftowe wprowadzające w regionie „nową formę niewolnictwa”.

Jak podaje NC Register, na spotkaniu byli obecni liczni działacze południowoamerykańskich partii socjalistycznych, a nawet komunistycznych. Zdaniem watykanisty Edwarda Pentina, spotkanie miało także charakter finansowy. Część z uczestników zbierała fundusze na dalszą działalność. Jednym z uczestników był Flavio Dino z Brazylii, członek radykalnej partii komunistycznej PCdoB, mającej diametralnie odmienne poglądy niż Kościół.

W dyskusji unikano jednak światopoglądowych i etycznych różnic w podejściu do aborcji. „Lewica, kiedy ma do czynienia z Kościołem nigdy nie porusza tych kwestii, ale skupia się na środowisku – te tematy zbliżają ich bowiem do papieża Franciszka” – podaje anonimowe źródło brytyjskiego portalu.

„Pragną wykorzystać ludzi Kościoła do przepchnięcia swojej lewicowej agendy” – przekonuje, oraz dodaje, że spotkanie w Watykanie ma przysłużyć się wyniesieniu ich postulatów na poziom międzynarodowy i zebranie funduszy potrzebnych na sfinansowanie projektów.

Źródło: ncregister.com

PR

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-11-06) | https://www.pch24.pl/zrownowazony-rozwoj-dla-amazonii--papieska-akademia-nauk-wspiera-agende-onz,71986,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content