Reforma Kurii Rzymskiej: Dykasteria ds. Ewangelizacji ważniejsza od Kongregacji Nauki Wiary

Zgodnie z projektem Rady Kardynałów C9 (właściwie obecnie C6, ze względu na wyłączenie z prac trzech purpuratów) w ramach reformy Kurii Rzymskiej przewidziano utworzenie kolejnej superdykasterii ds. ewangelizacji. Będzie ona miała większe uprawnienia i będzie ważniejsza niż Kongregacja Nauki Wiary.

Hiszpański dziennikarz Dario Menor Torres, piszący dla tygodnika „Vida Nueva” ujawnił ostatnio kilka elementów nowej konstytucji Watykanu, nad którą pracowała grupa kardynałów bezpośrednio doradzających papieżowi Franciszkowi. Największą nowością w dokumencie „Praedicate Evangelium” [„Abyście głosili Ewangelię”], będzie stworzenie „superdykasterii” ds. ewangelizacji, która ma być najważniejszą kongregacją.

Obecnie takie znaczenie ma Kongregacja Nauki Wiary, wywodząca się z rzymskiej Inkwizycji. To najstarszy urząd doktrynalny pośród innych instytucji Kurii Rzymskiej. Niektórzy wciąż ją nazywają Świętym Oficjum, ponieważ ma za zadanie rozpowszechnianie i obronę doktryny katolickiej, a także ochronę Kościoła przed herezjami.

Kongregacja Nauki Wiary ma również za zadanie osądzać księży, którzy zostali oskarżeni o molestowanie seksualne nieletnich. Tymi kwestiami zajmuje się 17 urzędników. Zgodnie z projektem reformy, Kuria nie będzie już podzielona na „kongregacje” i mniej prestiżowe „rady papieskie.” Zamiast tego wszystkie autonomiczne departamenty watykańskie będą nazywane „dykasteriami”.

Nowa „superdykasteria” ds. ewangelizacji powstanie w wyniku połączenia dwóch już istniejących instytucji: Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, znanej również jako Propaganda Fidei, której zadaniem jest nadzorowanie „terytoriów misyjnych”, oraz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, która została stworzona w 2010 r. przez papieża Benedykta XVI, by stawić czoła postępującej sekularyzacji krajów zachodnich.

Hiszpański dziennikarz przeprowadził wywiady z kardynałem Oswaldem Graciasem z Indii i kardynałem Oscarem Rodriguezem Maradiagą z Hondurasu, którzy tworzą człon doradczy Rady Kardynałów C9. Nowo wybrany papież Franciszek powołał Radę na początku pontyfikatu, aby pomogła mu zreformować Kurię. – Papież Franciszek zawsze podkreśla, że ”‹”‹Kościół jest misyjny. Z tego powodu logiczne jest, że na pierwszym miejscu stawiamy Dykasterię ds. Ewangelizacji, a nie Nauki Wiary – komentował kard. Maradiaga. Dodał, że „w ten sposób papież wysyła znaczący sygnał reformy do całego Ludu Bożego”.

W tym samym tonie wypowiedział się indyjski purpurat, podkreślając, że nowa „superdykasteria” będzie najważniejsza. Ewangelizacja została uznana za najważniejszy cel Kościoła. Według doniesień hiszpańskiego tygodnika, Franciszek może zaakceptować projekt nowej konstytucji już 29 czerwca, w uroczystość św. Piotra i Pawła. Zgodnie z tym, co kard. Gracias powiedział portalowi Cruxnow na początku tego miesiąca, projekt „Praedicate Evangelium” został rozesłany do episkopatów na całym świecie, szefów dykasterii watykańskich i innych urzędników kościelnych. Mają oni przesłać do końca maja swoje ewentualne uwagi i sugestie.

Od początku czerwca kardynałowie mieliby wprowadzić ewentualne zmiany. Ostatecznie Rada Kardynałów ponownie przejrzy konstytucję podczas spotkania w dniach od 25 do 27 czerwca i naniesie ostateczne poprawki.

Poza megadykasterią ds. ewangelizacji, konstytucja przewiduje powołanie nowej Dykasterii Charytatywnej i połączenie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej oraz Papieskiej Rady ds. Kultury. Ponadto Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich, stworzona przez Franciszka, aby pomóc mu w walce z nadużyciami duchownych, ma się stać częścią struktury kurialnej, by być „bardziej skuteczną”.

„Praedicate Evangelium” przewiduje, że Kuria ma służyć zarówno papieżowi, jak i kolegium biskupów. – Jako następcy Apostołów biskupi nie mają eklezjologicznej pozycji, która stawiałaby ich poniżej tych, którzy pracują w Kurii Rzymskiej – podkreślił kard. Maradiaga. Stąd, po przyjęciu konstytucji, biskup z każdej diecezji, bez względu na pełnione funkcje, będzie miał taką samą hierarchiczną władzę, jak prefekt dykasterii watykańskiej.

Po zatwierdzeniu konstytucji podczas tzw. okresu próbnego, trwającego 25 lat, watykańskie urzędy nie będą już dłużej narzędziem papieża do nadzorowania lokalnych kościołów, ale mają służyć biskupom z całego świata. Nie będą już pełniły funkcji pośredniczącej między papieżem a kolegium biskupów.

Nowa Dykasteria Charytatywna ma powstać z Papieskiego Urzędu Dobroczynności Apostolskiej i będzie najważniejszą po Sekretariacie Stanu oraz Dykasterii ds. Ewangelizacji, by przypominać, że dobroczynność jest również kluczowym elementem wiary katolickiej. Urząd ten będzie wspomagany z darowizn od papieża, z „Banku Centralnego Watykanu”, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej.

Wszystkie te reformy są kontynuacją już wprowadzonych zmian, takich jak połączenia mediów w Dykasterię ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej oraz połączenia rad papieskich w dwie wielkie struktury: Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Źycia oraz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Według honduraskiego purpurata, „Praedicate Evangelium” może dać wiernym nadzieję. Twórcy reformy podkreślają, że nowa konstytucja czerpie wiele z pierwszych tekstów argentyńskiego papieża, takich jak: „Evangelia gaudium,” „Laudato si” i „Amoris laetitia”.

„Jestem osobiście zadowolony z rezultatów reformy” – zauważa Gracias w „Vida Nueva”. „To nie będzie tylko kosmetyczna zmiana, ale będzie to impuls do zmiany mentalności, która już się rozpoczęła”.

Źródło: cruxnow.com

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2019-04-25) | https://www.pch24.pl/reforma-kurii-rzymskiej--dykasteria-ds--ewangelizacji-wazniejsza-od-kongregacji-nauki-wiary-,67778,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content