Rada Kardynałów: kobiety muszą mieć w Kościele więcej władzy

Aktualizacja: 2019-04-12 1:36 pm

Kobiety powinny pełnić w Kościele więcej kluczowych funkcji, uważa Rada Kardynałów doradzająca papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Gremium wyśle wkrótce specjalny dokument na ten temat do wszystkich Konferencji Episkopatów na świecie.

W środę rzecznik Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisotti poinformował, że w przyszłości silniejsze włączenie kobiet także w prace Kurii Rzymskiej stanie się tematem Rady Kardynałów doradzającej papieżowi Franciszkowi. W tym roku Rada zakończy prace w sprawie reformy Kurii i stąd pragnie zająć się kolejnymi sprawami.

Rada Kardynałów, złożona obecnie z sześciu kardynałów i dwóch biskupów, obradowała z papieżem Franciszkiem od poniedziałku. Przedmiotem rozmów był przede wszystkim projekt konstytucji apostolskiej, która zastąpić ma konstytucję Pastor bonus z 1988 roku.

Na nowo ułożone zostaną zadanie i struktura władzy w Watykanie i w Konferencjach Episkopatów. Dokument w jego obecnej, roboczej wersji, zostanie wkrótce rozesłany między innymi do przewodniczących Episkopatów, a także do przełożonych największych zgromadzeń zakonnych i do niektórych katolickich uczelni. Odpowiedzi mają zostać uwzględnione w ostatecznej edycji konstytucji. Jej tytuł roboczy brzmi Praedicate evangelium – Głoście Ewangelię; ukaże się prawdopodobnie pod koniec roku.

Jak podkreślił rzecznik Gisotti, dokument nie zakończy jednak reformy Kurii Rzymskiej; to ma być dłuższy proces. Celem jest „bardziej misyjne oblicze Kurii”.

Kolejne spotkanie Rady Kardynałów przewidziane jest na dni 25-27 czerwca.

Rola kobiet jest dziś w Kościele intensywnie dyskutowanym tematem. Niedawno zakończyła prace specjalna komisja watykańska, która na zlecenie papieża Franciszka zbadała problem diakonis w Kościele katolickim starożytności. Nie są znane wyniki tych prac. W Kościele w Niemczech podniesiono jednak niedawno temat udzielania kobietom święceń diakonatu; dyskusję w tej sprawie zapowiedział bp Franz-Josef Bode, wiceprzewodniczący Episkopatu.

Źródło: katholisch.de

Pach

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=107519 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]