Ostateczna decyzja Watykanu: Arcybiskup z wyspy Guam ukarany za pedofilię

Kongregacja Nauki Wiary wydała 4 kwietnia [2019 r.] notę informującą o decyzji zapadłej w procesie apelacyjnym utrzymującej zeszłoroczny wyrok i uznającej b. arcybiskupa na wyspie Guam, Anthony’ego Sablana Apurona winnym molestowania nieletnich ministrantów.

Na Apurona nałożono kary: pozbawienia urzędu arcybiskupa, zakaz pobytu na terenie archidiecezji i zakaz używania insygniów urzędu biskupa.

Kongregacja oświadczyła, że decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

Do haniebnych czynów molestowania seksualnego doszło w latach 1970, kiedy Apuron był plebanem. Oprócz przestępstw Apurona, kościół katolicki na Guam boryka się z ponad 200 pozwami o molestowanie seksualne. Z imienia oskarżonych jest 21 duchownych, co doprowadziło w 2018 roku do ogłoszenia przez archidiecezję bankructwa. Ogłoszenie upadłości finansowej może być pomocne w procesie negocjacji.

Stolica Apostolska wysłała w 2017 roku na Guam – wyspę zależną od Stanów Zjednoczonych – byłego watykańskiego Prefekta Najwyższego Trybunału, kard. Raymonda Burke, celem zbadania sprawy i przesłuchania świadków. Kard. Burke obwinił homoseksualnych duchownych za spowodowanie kryzysu w Kościele dotyczącego wykorzystywania seksualnego. Jak stwierdził, molestowania dzieci dopuszczają się „sfeminizowani kapłani”, którzy mają zaburzenia z „własną tożsamością seksualną”.

Jednym z mechanizmów przyczyniających się w okresie posoborowym do relatywizmu duchownych i rozluźnienia obyczajów na wyspie Guam było przejęcie miejscowego seminarium przez ruch Drogi Neokatechumenalnej, co zostało gorąco przyjęte i zaaprobowane przez ówczesnego metropolitę Apurona. W wyniku serii skandali (seksualnych, obyczajowych i finansowych), seminarium zamknięto. Po latach, na specjalne życzenie Franciszka nowe seminarium Drogi Neokatechumenalnej powstało tym razem w stolicy Japonii.

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana w 1964 roku przez malarza Kiko Argüello, Carmen Hernández oraz ks. Mario Pezzim. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, przyjmując elementy tzw. nowej ewangelizacji. Droga Neokatechumenalna była wielokrotnie wychwalana i propagowana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Droga Neokatechumenalna jest elementem judaizacji wiernych katolickich. Jak stwierdził to biskup Athananius Schneider Neokatechumenat to protestancko-żydowska wspólnota wewnątrz Kościoła, jedynie z katolicką dekoracją.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych, Radio Watykańskie | http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/04/04/0286/00582.html

Skip to content