Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolejny list arcybiskupa Vigano. Tym razem adresatem jest abp McCarrick

Arcybiskup Carlo Maria Vigano znany z piętnowania nadużyć wśród kościelnych hierarchów wystosował w niedzielę kolejny list. Tym razem jego adresatem jest posądzony o nadużycia seksualne amerykański arcybiskup Theodore McCarrick. Arcybiskup Vigano wzywa go do nawrócenia.

Oskarżenia przeciwko arcybiskupowi Theodore McCarrickowi dotyczące nadużyć seksualnych wkrótce zostaną rozpatrzone przez kościelny trybunał. Jednak według arcybiskupa Vigano, bez względu na decyzję najwyższego autorytetu Kościoła, głównym problemem w tej kwestii jest brak oznak pokuty byłego kardynała. Arcybiskup podkreślił, że modli się o nawrócenie amerykańskiego hierarchy.

„Czas ucieka, ale możesz wyznać i odpokutować za swoje grzechy, przestępstwa i świętokradztwa i uczynić to publicznie, gdyż one są publiczne. Stawką jest twoje zbawienie wieczne” – pisze arcybiskup Vigano. Zauważa on również, że decyzja arcybiskupa McCarricka o publicznej pokucie może uczynić wiele dobra dla Kościoła. 

„Publiczna pokuta po twojej stronie przyniosłaby znaczący środek do uzdrowienia ciężko zranionego i cierpiącego Kościoła. Czy chciałbyś zaoferować mu ten dar? Chrystus umarł za nas, gdy nadal byliśmy grzesznikami. Prosi nas tylko byśmy odpowiedzieli przez pokutę i czynienie dobra, jakie możemy czynić” – pisze.

„Wzywam cię, byś odpokutował publicznie swoje grzechy, doprowadził do radości w Kościele i pojawił się przed trybunałem naszego Pana oczyszczony Jego krwią. Proszę, nie czyń Jego ofiary na krzyżu pustą. Chrystus nasz Pan nadal Cię kocha. Złóż całe zaufanie w Jego Świętym Sercu. I módl się do Maryi i tak jak czynię ja wraz z innymi, prosząc ją o pośrednictwo w zbawieniu twej duszy” – pisze arcybiskup Vigano.  

To już kolejny pisany w duchu braterskiego upomnienia list arcybiskupa Vigano. W tym kontekście warto pamiętać o upomnieniu świętego Pawła pod adresem świętego Piotra. „Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” – pisał święty Paweł do Galatów. 

Poniżej pełna treść listu: 

Drogi arcybiskupie McCarrick, jak donosi Kongregacja Nauki Wiary, oskarżenia przeciwko wam o przestępstwa przeciwko nieletnim i nadużycia przeciwko seminarzystom zostaną wkrótce zbadane i osądzone w drodze procedury administracyjnej. Bez względu na to, jaką decyzję w Twojej sprawie zajmie najwyższa władza Kościoła, tym co naprawdę znaczy i co zasmuca kochających cię i modlących się za ciebie jest fakt, że przez te miesiące nie dałeś żadnych oznak pokuty.

Należę do modlących się o twoje nawrócenie tak, abyś mógł odpokutować i prosić o przebaczenie swoich ofiar i Kościoła. Czas ucieka, ale możesz wyznać i odpokutować twoje grzechy, przestępstwa i bluźnierstwa i uczynić to publicznie, gdyż one stały się publiczne. Stawką jest twoje wieczne zbawienie.

Jednak stawką jest również coś jeszcze o wielkim znaczeniu. Paradoksalnie, masz do dyspozycji ogromny dar nadziei od Pana Jezusa, możesz uczynić wiele dobrego dla Kościoła. W rzeczywistości możesz uczynić coś, co stało się dla Kościoła ważniejsze niż wszystkie dobre rzeczy, jakie uczyniłeś dlań w ciągu całego życia. Publiczna pokuta z twojej strony doprowadziłaby do znaczącego uzdrowienia ciężko zranionego i cierpiącego Kościoła. Czy chcesz zaoferować mu ten dar?

Chrystus umarł za nas, gdy wszyscy byliśmy grzesznikami (Rz 5,8). Poprosił tylko, byśmy odpowiedzieli pokutą i uczynieniem dobra, jakie jest dane nam czynić. Dobrem, które możesz czynić, jest zaoferowanie Kościołowi szczerej i publicznej pokuty. Czy przekażesz Kościołowi ten dar? Proszę cię, pokutuj publicznie za twoje grzechy, abyś uradował Kościół i stawił się przed trybunałem naszego Pana oczyszczony Jego krwią.

Proszę, nie czyń pustej Jego ofiary na krzyżu. Chrystus nasz Pan wciąż cię kocha. Złóż pełne zaufanie w Jego świętym sercu. Módl się do Maryi, tak jak ja i wielu innych czynimy, prosząc ją o pośrednictwo w zbawieniu twej duszy. 

Maria Mater Gratiae, Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protege et mortis hora suscipe.

Maryjo, Matko łaski, Matko Miłosierdzia obroń nas od wroga i przyjmij nas w godzinę śmierci.

Twój brat w Chrystusie, Carlo Maria Vigano.

Niedziela, 13 stycznia 2019,

Chrzest Naszego Pana, wspomnienie świętego Hilarego z Poitiers

Źródło: lifesitenews.com

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2019-01-14) | https://www.pch24.pl/kolejny-list-arcybiskupa-vigano–tym-razem-adresatem-jest-abp-mccarrick-,65490,i.html