25 lutego, 2016

Grzegorz Braun: Zasady ograniczonego zaufania

Trzecia wojna światowa nie jest już oderwaną od aktualnych realiów hipotezą badawczą, ani wizją z gatunku political fiction, ani też czarnym scenariuszem sensacyjnego filmu czy gry

Seks-teczki w szafie Kiszczaka

„Kiedyś żonie jednego z zachodnich dyplomatów podstawiono chłopaka z solidnym zaganiaczem. Zajmował się nią pod nieobecność męża, a myśmy to filmowali” – wspominał gen. Czesław
Skip to content