11 lutego, 2014

Wiedeńska Agencja wskazuje cel

– W środowiskach żydowskich, a także wśród ormowców politycznej poprawności, antysemityzm jest nagminnie mylony ze spostrzegawczością – pisze Stanisław Michalkiewicz w swoim najnowszym felietonie w

Wyprowadzić sztandar ?!

[11 lutego 2014, godz. 17:00. Istotna aktualizacja co do pochodzenia omawianych danych. Dziękuję za zwrócenie uwagi na błąd Panu Regiomontanusowi z forum krzyż]. Pojawiły się
Skip to content