Aktualizacja strony została wstrzymana

10 lipca, 2013

„Schizmatycka sekta”, czyli dialog w praktyce

Według oficjalnego komunikatu diecezji Richmond, seminarium duchowne św. Tomasza z Akwinu – jedno z największych w Stanach Zjednoczonych – ma być prowadzone przez „schizmatycką sektę”

Niedziela, która spłynęła krwią Polaków

Wołyń to była walka cywilizacji. Starły się tam cywilizacja chrześcijańska, łacińska z cywilizacją bizantyjską. Część kapłanów cerkwi prawosławnej i grekokatolickiej wypowiedziało wojnę Kościołowi. Święcili na