Aktualizacja strony została wstrzymana

„Schizmatycka sekta”, czyli dialog w praktyce

Według oficjalnego komunikatu diecezji Richmond, seminarium duchowne św. Tomasza z Akwinu – jedno z największych w Stanach Zjednoczonych – ma być prowadzone przez „schizmatycką sektę” obciążoną problemami „doktrynalnymi”. Chodzi w tym przypadku o… tradycjonalistyczne Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Jak się okazuje, w „dialogistycznej” perspektywie ekumenizmu i kościelnej praktyki istnieje jeden zasadniczy wyjątek.

Jak głosi oświadczenie, seminarium duchowne w Buckingham należy do „schizmatyckiej sekty, która nie jest w komunii ze Stolicą Apostolską”. Katolicy, którzy uczestniczą w liturgii w kaplicy Bractwa św. Piusa X mają nie wypełniać obowiązku niedzielnego a sprawowane sakramenty mają być nieważne. Zarzut nieważności sakramentów jest tu niezwykle znaczący – kościelna krytyka dotyczyła dotąd ich „niegodnego” charakteru wynikającego z braku rozpoznania kanonicznego. Prezentowano także wątpliwości związanych z brakiem jurysdykcji. Więcej, według przedstawicieli diecezji Richmond „Papież Benedykt XVI oświadczył, że z powodów raczej doktrynalnych niż dyscyplinarnych Bractwo św. Piusa X nie posiada statusu kanonicznego w Kościele rzymsko-katolickim”.

„Schizma”, „sekta”, brak jedności ze Stolicą Apostolską z powodów „doktrynalnych” – przypomina to, przyjmując stawiane oskarżenia, sytuację cerkwi prawosławnej – zauważa jeden z autorów popularnego bloga Rorate Caeli. Tymczasem nauczanie dotyczące relacji z „braćmi odłączonymi” wskazuje na zupełnie inną postawę: „Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się samego siebie i z nieskrępowanego wylania miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy więc wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umartwienia, pokory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspaniałomyślności w stosunku do drugich. (…) Należy się zapoznać z duchem braci odłączonych. Nieodzowne jest do tego studium, które trzeba podejmować zgodnie z prawdą i życzliwie” (Unitatis Reintegratio). W to miejsce suspendowani duchowni spotykają się ze stygmatyzacją i oskarżeniami o rzekomą „schizmę” i przynależność do „sekty”.

Jak głosi komunikat, proboszcz parafii na terenie której znajduje się ten ośrodek formacji, często spotyka się ze strony podekscytowanych wiernych z pytaniami o to, czy „tradycyjna” liturgia w kaplicy tradycjonalistów może być alternatywą dla „zwykłej” Mszy w ich parafii. Tymczasem na terenie diecezji Msza w klasycznym rycie rzymskim sprawowana jest przez duchownych spoza Bractwa św. Piusa X zaledwie w trzech kościołach. W dwóch, w których posługę pełnią duchowni z Bractwa św. Piotra oraz w jednym, w którym „tradycyjna” Msza św. jest sprawowana jedynie w pierwszą niedzielę miesiąca. Dla porównania, w sąsiedniej diecezji Arlington Msza św. w klasycznym rycie rzymskim sprawowana jest regularnie w 14 kościołach i celebrują ją diecezjalni duchowni.

źródło: rorate-caeli.blogspot.com / catholicvirginian.org

mat

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2013-07-09)

KOMENTARZ BIBUŁY: Za komentarz niech posłuży poniższa Ściąga, przygotowana przez Dextimusa, z odnowionego blogu Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (Welcome back, Dextimus!)

Poręczna ściąga z miłości i eklezjologii posoborowej

Napisał Dextimus dnia 10.7.13

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo

Link do publikacji w diecezjalnym piśmie The Catholic Virginian, July 8, 2013 „Traditionalist seminary in Buckingham not in communion with Holy See

Francis Xavier DiLorenzo, biskup Diecezji Richmond (Virginia)

Skip to content