6 stycznia, 2013

Rosja – największa grabież XX wieku

Jak Rosja straciła 500 miliardów dolarów Niektórzy ekonomiści oceniają, że w czasie zmiany ustroju, skutkiem gospodarczej terapii szokowej, nasz naród stracił co najmniej 85 miliardów
Skip to content