Aktualizacja strony została wstrzymana

9 marca, 2009

To był pierwszy prawdziwy „widoczny znak”

Wczoraj minęła 69. rocznica ogłoszenia dekretu nakazującego dyskryminujące cechowanie ludzi zamieszkujących III Rzeszę Niemiecką. Pierwszą grupą, której Niemcy nakazali w widocznym miejscu na ubraniu umieszczać