7 listopada, 2007

Niedyskretne wpomnienia Iwaszkiewicza

W ubiegłym tygodniu doszło w Polsce do dwóch literackich coming-outs, czyli publicznego ujawnienia swojego homoseksualizmu. Jedno z nich popełnił krytyk filmowy Tomasz Raczek, który we
Skip to content