Niezwykły list konwertytów do ojców synodalnych

Aktualizacja: 2015-10-16 12:40 pm

Stu nawróconych na katolicyzm przedstawicieli amerykańskich elit napisało list do uczestników synodu biskupów. Świadczą w nim, że tym co ich przyciągnęło do Kościoła było niezmienne nauczanie prawdy o człowieku, małżeństwie, rodzinie, seksualności i różnicy płci. Nawróceni proszą duchownych, by nie zmieniali fundamentu nauki Chrystusowej.

„Wszyscy przeszliśmy drogę nawrócenia na wiarę katolicką. Niektórzy z nas kiedyś należeli do innych wspólnot chrześcijańskich. Niektórzy nie byli ochrzczeni, wywodzili się z innych religii lub uważali się za agnostyków albo ateistów. Pomimo różnorodności środowisk, z których pochodzimy, łączy nas wspólna cecha: weszliśmy do wspólnoty Kościoła katolickiego jako osoby dorosłe” – czytamy w liście.

Autorzy zaznaczyli, że tym, co ich zachęciło do nawrócenia była niezmienna nauka Kościoła na temat płci, seksualności, małżeństwa oraz rodziny. „Na początku większość z nas sprzeciwiała się przynajmniej niektórym elementom nauczania Kościoła w tych kwestiach. Jednak, gdy zaczęliśmy dostrzegać, jak szkodliwe są skutki popularnych koncepcji na temat ludzkiej seksualności i po tym, jak niektóre nasze zbory zaczęły ustępować w obliczu dominującej kultury – jej wyobrażeń o wolności, równości, postępie i zyskujących na znaczeniu idei gnostyckich – każdy z nas zaczął dostrzegać, że jednak Kościół ma rację w swoim nauczaniu” – stwierdzili konwertyci.

Wyjaśnili, że po uświadomieniu sobie tego faktu, nauczanie Kościoła stało się dla nich „dziwnie atrakcyjne”. Po zgłębieniu doktryny z czasem przekonali się, że „wyraża ono najgłębszą prawdę o nas samych. Prawdę, która jest zarówno dobra  jak i piękna, jakkolwiek wymagająca”.

„Co więcej, niezachwiana pewność Kościoła w nauczaniu – czytamy – i zdecydowane głoszenie tej prawdy, nawet w obliczu wrogiej opozycji, było dla nas dowodem na to, że możemy odnaleźć w niej Jezusa takim, jakim On był naprawdę.”

Autorzy dodali, że to właśnie nauka o ludzkiej egzystencji głoszona przez Kościół w szczególny sposób ich pociągała, ponieważ zyskiwali pewność, iż płynie od samego Jezusa Chrystusa. Chrystusa Wcielonego, który przyjmując postać ludzką “objawił człowiekowi samego siebie”. Ujawnił prawdę o znaczeniu ciała, różnicy płci, seksualności, małżeństwa i rodziny.

Co więcej Chrystus wniósł jeszcze coś nowego do wspólnoty ludzkiej: godność, miłosierdzie, „udział w Jego własnej wierności Kościołowi.” „To nie był przypadek – czytamy w liście – że pierwsi chrześcijanie zaczęli wstępować do Kościoła pociągnięci przykładem życia uczniów Chrystusa, promieniujących życzliwością i dobrocią, zajmujących unikalną postawę wobec kobiet, dzieci, ludzkiej seksualności i małżeństwa. I to nie był przypadek, że wiele wieków później my też – z tych samych powodów – nawróciliśmy się” – podkreślili konwertyci.

Dodali, że są w pełni świadomi trudnej sytuacji duszpasterskiej, jaka panuje obecnie i wszystkich wyzwań stojących przed ojcami synodalnymi, zwłaszcza w kwestii udzielania sakramentów dla rozwiedzionych katolików. – „Niektórzy z nas – zwracają uwagę – doświadczyło bólu rozwodu i praktycznie każdy z nas ma znajomych lub bliskich krewnych, którzy zostali dotknięci rozwodem.  Dlatego jesteśmy wdzięczni, że zwrócono uwagę na problem, który wyrządza tak ogromne szkody mężom i żonom, dzieciom i kulturze w ogóle”.

Nawróceni wyjaśnili, że piszą list ze względu na obawy dotyczące niektórych propozycji zmiany dyscypliny Kościoła na rzecz udzielania Komunii dla katolików, którzy są rozwiedzeni i ponownie ożenieni. „Jesteśmy szczerze zaskoczeni – czytamy – wnioskami tych, którzy proponują drogę pokuty, która będzie tolerować to, na co Kościół nigdy nie pozwalał. W naszej ocenie nie da się usprawiedliwić propozycji, które wyrządzą szkodę nierozerwalności więzi małżeńskiej”.

Autorzy listu dodali, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie będą niezgodne z doktryną o małżeństwie. Konwertyci przestrzegli duchownych, którzy chcą wprowadzić „nowinki” pod pretekstem okazania większego miłosierdzia osobom mającym nieuregulowaną sytuację życiową. Wyjaśnili, że „dobre intencje pasterskie,” które nie uwzględniają prawdy o tym, jak mają się rzeczy, jedynie pogorszą sytuację i przysporzą jeszcze więcej bólu oraz cierpienia tym, którym rzekomo starają się to cierpienie i ból złagodzić.

Autorzy listy podkreślają, że nie można zapominać o opuszczonych małżonkach i dzieciach, które wchodząc w wiek dorosły nie będą miały motywacji, by wspierać piękno nierozerwalności więzi małżeńskich.

Konwertyci uważają, że ci, którzy składają propozycje o udzielaniu sakramentów rozwodnikom żyjącym w kolejnych związkach nie rozumieją albo nie biorą pod uwagę prawdziwego źródła kryzysu rodziny, wynikającego właśnie z upowszechnienia rozwodów, antykoncepcji, współżycia pozamałżeńskiego i akceptacji dla związków tej samej płci.

Przywołują słowa Benedykta XVI z grudnia 2012 roku, wygłoszone z okazji Bożego Narodzenia dla członków Kurii Rzymskiej. Papież mówił o „fałszywym rozumieniu ludzkiej wolności, która podważa samo pojęcie bytu.”  

Autorzy listu przestrzegają przed kapitulacją wobec „kultury rozwodu.” W ich opinii kapitulacja taka dokonałby się wtedy, gdyby ojcowie synodalni podważyli niezmienną doktrynę o małżeństwie. Konwertyci proszą, by duchowni zdecydowanie bronili idei nierozerwalności małżeństwa, by pozostali wierni Prawdzie, której nauczał Chrystus i z tym samym zapałem jak uczniowie Chrystusa wiele wieków temu odważnie o niej świadczyli.

„Niech Kościół po raz kolejny przypomni światu o pięknie wierności małżeńskiej, gdy małżonkowie żyją w jedności z Chrystusem – apelują. Dodali, że „teraz bardziej niż kiedykolwiek świat potrzebuje proroczego świadectwa Kościoła!”

Pod listem podpisali się między innymi: Bryan Atkinson, były anglikanin, prof. Francis J. Beckwith, były członek kościoła ewangelickiego, prof. Philip Bess, wykładowca architektury na uniwersytecie Notre Dame, prof. J Budziszewski z uniwersytetu stanowego w Teksasie, liczni byli członkowie wspólnoty episkopalnej, pielęgniarki, nauczyciele, uczeni z renomowanych uniwersytetów np. Thomas F. Farr – dyrektor Religious Freedom Project, The Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, Georgetown University, prof. John Finnis − Professor Emeritus of Law and Legal Philosophy, University of Oxford, dr Sherif Girgis, związany z Yale Law School i Princeton University. 

Źródło: dads.org., AS.

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-10-16)

 


 

Oto pełna lista sygnatariuszy (link):

Mark Alder – Director, Christendom Awake

James D. Anderson − Senior Advisor – History & Theology, The Coming Home Network
International; former Lutheran seminarian

Bryan Atkinson – Hospice Medical Director

Joseph Atkinson – Associate Professor of Sacred Scripture, The John Paul II Institute for
Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America (Washington
DC); Director, Theology of the Family Project; former Anglican priest

Deacon Mark Baker, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Deacon James Barnett, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Francis J. Beckwith − Professor of Philosophy and Church-State Studies, Baylor University;
former President of the Evangelical Theological Society; former minister in the United
Evangelical Churches

Philip Bess − Professor of Architecture, The University of Notre Dame

Joshua Belokur – Nurse, Highland Hospital (New York) NY); former pastor in The Church of
the Nazarene

Rachelle Belokur – Nurse, Heritage Christian Services (New York)

Timothy T. Bergsma – Pharmacometrician, Certara

Rev. W. Scott Blick, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Rev. Kenneth M. Bolin, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Laura Bramon − International child protection and anti-human trafficking specialist

Clinton A. Brand − Associate Professor and Chair of the Department of English, University of
St.Thomas (Houston, TX)

Christine-Thérèse Broesamle − Missionary in Africa and Europe; international negotiator;
author; former Evangelical missionary

Rev. Jerry Brown − Pastor, Immaculate Heart of Mary Catholic Church (Brentwood, CA);
Director of On-going formation for Priests (Diocese of Oakland); former Episcopal priest

Gail Buckley − President and Founder, Catholic Scripture Study International; President, The
Catholic Leadership Conference

J. Budziszewski − Professor of Government and Philosophy, University of Texas at Austin

Rev. Mark Cannaday − Administrator of St. Gilbert of Sempringham Catholic Church,
Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter (Retired) (Boerne, Texas); former Episcopal
canon and rector

Steven L. Carlson − Catechist, St. John the Baptist Catholic Church (Plum City, WI); former
minister in the ELCA Lutheran Church

Paul Cates – President, Faith Christian Ministries; former Lutheran pastor

Jeff Cavins − Founder and President, The Great Adventure Bible Study System

Charles M. Clowe − President, Clowe Oil Co. (Ardmore, Oklahoma)

Paisley H. Clowe – Teacher; music minister

Adam G. Cooper − Permanent Fellow and Associate Dean of Research, The John Paul II
Institute for Marriage and Family (Melbourne); former pastor in the Lutheran Church of
Australia

Rob Corzine − Vice President of Programs, St. Paul Center for Biblical Theology

David Crawford – Associate Dean for Academic Affairs, The John Paul II Institute for Studies
in Marriage and the Family at The Catholic University of America (Washington DC)

David B Currie − Fellow, St Paul Center for Biblical Theology; author; speaker; former
fundamentalist missionary

Rev. Peter H. Davids − Director, House of Studies of the Personal Ordinariate of the Chair of
St. Peter; Priest-in-Residence, Our Lady of Walsingham Catholic Church (Houston, TX);
Visiting Professor of Bible and Applied Theology, Houston Graduate School of
Theology; former Episcopal priest

Alan J. Doksansky − Former Baptist pastor

Most Rev. Peter J Elliott − Auxiliary Bishop, Melbourne; Director, The John Paul II Institute
(Melbourne)

Peter G. Epps − Visiting Assistant Professor of English, Oklahoma State University;RCIA
Coordinator, St. Francis of Assisi Catholic Church (Oklahoma City, OK); former
professor at College of Biblical Studies (Houston, TX)

Thomas F. Farr − Director, Religious Freedom Project, The Berkley Center for Religion, Peace,
and World Affairs, Georgetown University

John Finnis − Professor Emeritus of Law and Legal Philosophy, University of Oxford

John Fraysier − Owner, CastleGuard Pest Management, Inc. (New York); former Area
Director, InterVarsity Christian Fellowship
Clinton Froscher – Member, editorial board of Communio International Catholic Review;
bookseller

Jennifer Fulwiler – Author; radio host

Laura L. Garcia − Scholar in Residence in Philosophy, Boston College

Sherif Girgis − Research Scholar, Witherspoon Institute; JD candidate, Yale Law School; PhD
candidate, Princeton University; author

Dawn Eden Goldstein – Author; S.T.D candidate, The University of St. Mary of the Lake

Gregory Graham, Director of Technology, Cistercian Preparatory School (Irving, TX)

George Griffin – Former Methodist pastor

Marcus C. Grodi – Founder and President, The Coming Home Network International; host, The
Journey Home (EWTN); former Presbyterian minister

Jean De Groot − Professor of Philosophy, The Catholic University of America

Rev. Lee W. Gross − Dean of Students, Mount St. Mary’s Seminary (Emmitsburg, MD); former
Lutheran and Episcopal minister

Scott Hahn – Professor of Theology, Franciscan University of Steubenville; author; former
Protestant pastor

Kimberly Kirk Hahn – Author; speaker

Jacqueline Halbig von Schleppenbach – Consultant and Lay Leader

Michael Hanby – Associate Professor of Religion and Philosophy of Science, The John Paul II
Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America
(Washington DC)

Greta Harper – Founder, Voices in the Square

Rev. Brian W. Harrison − Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center (St. Louis,
Missouri); Associate Professor Emeritus of Theology, Pontifical Catholic University of
Puerto Rico (Ponce, PR); Chaplain, St. Mary of Victories Chapel (St. Louis, Missouri)

Rev. Richard Harrris, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Todd Hartch − Professor of History, Eastern Kentucky University; former campus minister,
InterVarsity Christian Fellowship

Father Doug Hayman − Priest Administrator, Church of the Annunciation of the Blessed Virgin
Mary (Ottawa, Canada), a Quasi-Parish of the Personal Ordinariate of the Chair of St.
Peter; Chaplain and Faculty member, Augustine College (Ottawa); former priest of both
the Anglican Church of Canada and the Anglican Catholic Church of Canada

Joy Elizabeth Heebink − Associate Professor of Religion, Waldorf College; former Lutheran
(ELCA) pastor

Richard George Herbel − Monk at St. Augustine’s House (Oxford, Michigan); former Lutheran
pastor

Frank W. Hermann − Associate Professor of English, Franciscan University of Steubenville

Kent R. Hill − International development executive; religious freedom activist; former Nazarene
College president

Rev. William Holiday, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Fr. John L. Holleman – Pastor, Holy Name of Jesus Church (Semmes, AL); former Episcopal
priest

Rev. Charles A. Hough IV − Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal
priest

Rodney Howsare − Professor of Theology, DeSales University; former pastor in the Assembly
of God Church

Jane Hartman Irwin − Professor of Music, Lincoln Land Community College; pianist;
recording artist

Mike L. Isbell – Member, Board of Education (Beaufort County, North Carolina); former
Disciples of Christ pastor

Rev. Joseph Jacobson –Chancellor of the Archdiocese of Grouard-McLennan (Retired)
(Alberta, Canada); Parochial Vicar, Cathedral Parish of St. John the Baptist (Retired)
(Alberta, Canada); former Lutheran pastor and bishop (Alberta Synod, ELCIC)

Susan Jenkins − Pastoral Activities Minister, Maria Stein Shrine of the Holy Relics (Ohio)

Frank Johnson − Master Catechist; former United Methodist pastor

Jennifer Johnson − Associate Director, The Ruth Institute.

Katherine M. Johnson – Author; adult ministry leader; former missionary with Wycliffe Bible
Translators

Rev. Phillip M. Johnson − Pastor, Parish of St. Thomas More (Cherry Hill, New Jersey);
former Lutheran pastor

Richard Johnson −Adult and Family Ministry Director, Holy Spirit Catholic Church
(Duncanville, Texas); former Director of Personnel, Wycliffe Bible Translators

Rev. Carleton P. Jones − Prior, St. Dominic Priory (Washington, DC); former Anglican
clergyman

Elizabeth Kantor – Author; Editor, Regnery Publishing

Rev. Lee Kenyon, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Rev. Leonard R. Klein – Administrator, Cathedral of St. Peter and St. Mary’s/St. Patrick’s
Parish (Wilmington, DE); former Lutheran pastor

Rev. W.E. Knickerbocker, Jr.− Sacramental Minister; St. Theresa Catholic Church (Junction,
TX); Professor Emeritus, Memphis Theological Seminary; former Episcopal priest

Robert C. Koons − Professor of Philosophy, University of Texas at Austin

Christopher Marc LaRose − Assistant Director The Coming Home Network
International (Retired); former United Methodist pastor

Rev. Mark Lewis and Mrs. Vicki Lewis, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former
Episcopal priest

Jody Vaccaro Lewis − Assistant Professor of Sacred Scripture, Pontifical Faculty of the
Immaculate Conception at the Dominican House of Studies

V. Bradley Lewis − Associate Professor of Philosophy, The Catholic University of America

Jurgen Liias – Pastor, St. Gregory the Great Ordinariate Catholic Church (Boston, MA);
former Episcopal priest

Katherine E. Lundstrom − President/CEO, Firm Foundations, Inc.

Margaret Harper McCarthy – Assistant Professor of Theological Anthropology, The John
Paul II Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of
America; Editor, Humanum

Sr. Laura Marie Menge – Novice of the Missionary Benedictine Sisters of Tutzing; former
Lutheran pastor

Serena Harper Miggins – Business Operations Manager, Aquinas Companies (Houston, TX)

David Mills – Editorial Director, Ethika Politika; Senior Editor, The Stream; former Executive
Editor, First Things.

Anca Nemoianu − Director, Intensive English Program, The Catholic University of America

Alana Newman − Founder and Director, The Anonymous Us Project and The Coalition Against
Reproductive Trafficking

Rev. Jay Scott Newman – Pastor, St. Mary’s Catholic Church (Greenville, S C)

Rev. George Ortiz-Guzman, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal
priest

Rev. David Ousley – Pastor, Church of St Michael the Archangel and Blessed John Henry
Newman Catholic Community in the Personal Ordinariate of the Chair of St Peter
(Philadelphia); former Episcopal rector

Rev. Dn. Joseph A. Pasquella – Deacon of St. Patrick’s (Bellfast, NY), St. Patrick’s (Fillmore,
NY) and Our Lady of the Angels (Cuba, NY); former Pentecostal minister

Colin Patterson − Permanent Fellow, The John Paul II Institute for Marriage and Family
(Melbourne); former minister in the Uniting Church in Australia

Rev. Timothy Perkins − Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Chad Pirotte − Instructor, School of Faith (Kansas City); former Presbyterian pastor

Dale Pollard − Professor of Sociology and Leadership, Trinity Western University; Director, 8th
Day Community non-profit; former pastor in the Assemblies of God

Steve Ray – Author; speaker; producer; pilgrimage guide

Mark Regnerus − Associate Professor of Sociology, University of Texas at Austin; Senior
Fellow, Austin Institute for the Study of Family and Culture

Rev. Carl Reid, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Jay Richards − Assistant Research Professor, School of Business and Economics, The Catholic
University of America; Executive Editor, The Stream

Keith A. Rickert Sr.− former priest in the International Communion of The Charismatic
Episcopal Church

Anna Rist – Author

John Rist − Emeritus Professor of Classics and Philosophy, University of Toronto

Christopher C. Roberts – Author; candidate for the diaconate, St. Charles Borromeo Seminary

Rev. Patrick Rohen − Chaplain (Captain), United States Army (Retired); former Evangelical
minister

Rev. Richard Rojas − Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Devin Rose – Catholic apologist; author

Austin Ruse – President, Center for Family & Human Rights (C-Fam)

Cathy Ruse − Senior Legal Fellow, Family Research Council

Karen Sadock – Catechist; former candidate for priesthood in the Episcopal Church

Rev. John Saward − Priest-in-charge, SS. Gregory and Augustine, Oxford; Fellow, Blackfriars
Hall, Oxford University; former Anglican clergyman

Marianne Scarborough − Former Lecturer in Ancient History, Salisbury University (MD);
former Anglican missionary

Joshua W. Schulz – Associate Professor of Philosophy, DeSales University; Editor, Maritain
Notebook

Rebecca Samuel Shah – Research Associate, The Berkley Center for Religion, Peace and World
Affairs, Georgetown University

Timothy Shah – Associate Director of The Religious Freedom Project, The Berkley Center for
Religion, Peace, and World Affairs, Georgetown University

Mark Shiffman − Associate Professor, Department of Humanities, Villanova University

Rev. Chori Seraiah and Mrs. Catherine Seraiah − Personal Ordinariate of the Chair of St.
Peter; former Episcopal priest

Richard Upsher Smith, Jr. − Professor of Classics, Franciscan University of Steubenville;
former priest of the Anglican Church of Canada and of ECUSA

R. J. Snell − Professor of Philosophy, Eastern University; Executive Director, The Agora
Institute for Civic Virtue and the Common Good

Tim Staples − Director of Apologetics and Evangelization, Catholic Answers

Msgr. Jeffrey Steenson – Ordinary, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former
Bishop of the Diocese of the Rio Grande in the Episcopal Church USA

Deacon Mark Stockstill, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Rev. D. Paul Sullins − Research Professor of Sociology, The Catholic University of America;
Senior Fellow, Marriage and Religion Research Institute (MARRI); former Anglican
clergyman

Bruce Sullivan − Parish catechist; advisor, Coming Home Network International; former
minister in the Church of Christ

Karen Taliaferro − Thomas W. Smith Postdoctoral Research Associate, James Madison
Program in American Ideals & Institutions, Princeton University

Charles G. Tate − Special District Judge (Retired), State of Oklahoma; former Protestant pastor

Rebecca Ryskind Teti − Director of women’s Programs, Our Lady of Bethesda Retreat Center

Paul Thigpen – Author; Professor of Theology (Retired), Southern Catholic College; former
member of the National Advisory Council of the U.S.C.C.B.; former Protestant pastor and
missionary

Rev. Pedro Toledo − Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest
Hilary Towers − Developmental Psychologist; author

Rev. Vaughn A. Treco – Chaplain, The Society of Saint Bede the Venerable Chaplain &
Teacher, Providence Academy; former Anglican clergyman

Wesley Vincent − Clinical Psychologist

Rev. William G. Waun, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Msgr. Peter Wilkinson − Prelate of Honour; former Archbishop of the Anglican Catholic
Church of Canada

Rev. Kenneth T. Wolfe, Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter; former Episcopal priest

Joseph R. Wood − Professor, Institute of World Politics

Stephen Wood − President, Family Life Center International; former minister in the
Presbyterian Church in America

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=83811 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]