List kondolencyjny Prezydium KEP po śmierci Tadeusza Mazowieckiego

Aktualizacja: 2013-11-3 10:32 am

Warszawa, 29 października 2013 r.

Szanowny Panie Prezydencie!

 

 W związku ze śmiercią śp. pana Tadeusza Mazowieckiego pragniemy przekazać Panu Prezydentowi wyrazy naszej bliskości z Rodziną i tymi, których Jego odejście napełniło smutkiem oraz naszą modlitwę w intencji Zmarłego.

Śmierć ukazuje prawdziwą wartość człowieka. W osobie Zmarłego żegnamy wiernego syna naszej Ojczyzny, gorliwego i zaangażowanego w życie społeczne katolika, człowieka sumienia, pierwszego premiera polskiego rządu niełatwych czasów po przeobrażeniach roku 1989.

Tadeusz Mazowiecki cieszył się zaufaniem ludzi wielu sfer życia społecznego, politycznego i religijnego. Jego rozważny styl pomagał skutecznie wdrażać standardy wolnego państwa w nową rzeczywistość. Tworzył On m.in. konstytucyjne podwaliny wolnej Polski.

Pośród licznych Jego zasług, jakie będziemy pamiętać, znajduje się przywrócenie nauczania religii w polskich szkołach. Widział On w tym nie tylko wyraz woli większości obywateli, lecz także niezbędność chrześcijańskich wartości, na których mogą się oprzeć  przyszłe pokolenia Polaków.

 Pozostawił nam przykład rozważnego traktowania własnego życia,  chrześcijańskiego powołania i powierzonej Mu misji bycia wytrwałym w obronie dobra Ojczyzny i Kościoła.

Zmarłego śp. Tadeusza Mazowieckiego polecamy w naszych modlitwach Panu Bogu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

 

† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP

 

† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

____________________________

 Szanowny Pan

Bronisław KOMOROWSKI

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

KOMENTARZ BIBUŁY: Na większą wazelinę bpp. Michalik, Gądecki i Polak nie mogli się zdobyć. “W osobie Zmarłego żegnamy wiernego syna naszej Ojczyzny, gorliwego i zaangażowanego w życie społeczne katolika” – czy naprawdę nie dostrzegają oni, że wspominają współzałożyciela III RP jako państwa utworzonego na podwalinach sieci komunityczno-esbeckich? Czy nie wiedzą, że tenże “wierny syn naszej Ojczyzny” pluł na Kościół katolicki i czynnie doprowadził do upadku dzisiejszej Polski? Wstrętne jest zachowanie współczesnych hierarchów! Niestety, nie znajdujemy w tym przypadku chlubnych wyjątków…

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=70980 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]