Ks. Isakowicz-Zaleski o polskim Kościele: Bez tych radykalnych kroków będziemy mieli drugą Irlandię

Aktualizacja: 2019-02-25 10:55 am

Wczoraj w Watykanie [24-02-2019] zakończył się szczyt poświęcony wykorzystywaniu seksualnemu nieletnich przez księży. – Co do Kościoła polskiego, to jest ostatni dzwonek, aby podjąć radykalne działania oczyszczające, polegające m.in na odsunięcie biskupów-gejów – skomentował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Dokąd papież Franciszek nie będzie miał odwagi powiedzieć prawdy o homoherezji i homolobby, to dotąd wszelkie działania zmierzające do oczyszczenia Kościoła będą tylko pociąganiem błyszczącej farby na skorodowane miejsca

– czytamy we wpisie duchownego.

Co do Kościoła polskiego, to jest ostatni dzwonek, aby podjąć radykalne działania oczyszczające, polegające m.in na odsunięcie biskupów-gejów. Ważne jest też wyjaśnienie kilku bulwersujących spraw, w tym zwłaszcza sprawy abp Juliusza Paetza, który molestował młodych mężczyzn, swoich podwładnych, a którego złe uczynki były świadomie tuszowe przez ówczesnego nuncjusza i kilku innych hierarchów. Przecież wciąż żyją sprawca i jego ofiary oraz ci co tuszowali

– dodał kapłan.

Bez tych radykalnych kroków rzeczywiście będziemy mieli drugą Irlandię. I to bardziej z winy wewnętrznych zaniedbań niż zewnętrznej agresji. Mam nadzieję na przełom i o to się modlę, ale w skuteczność pół- czy ćwierć-środków nie wierzę.

– podsumował ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

źródło: facebook

raw

Za: tysol.pl (25.02.2019)

 


 

Archidiecezja warszawska odpowiada na zarzuty dotyczące krycia księży-pedofilów przez kardynała Nycza

Archidiecezja warszawska opublikowała w poniedziałek stanowisko, w którym odnosi się do części raportu Fundacji „Nie lękajcie się!”, dotyczącej kard. Kazimierza Nycza, gdzie zostały przywołane sprawy dwóch księży. Archidiecezja przedstawiła szczegółową faktografię w tej sprawie.

Fundacja „Nie lękajcie się” ogłosiła w ubiegłym tygodniu listę 24 polskich hierarchów, wśród nich dwóch kardynałów – Henryka Gulbinowicza i Kazimierza Nycza – którym zarzuca ukrywanie pedofilii i przenoszenie sprawców do innych parafii. Raport ogłoszony został w Rzymie w pierwszym dniu watykańskiego szczytu na temat walki z pedofilią. „Raport na temat naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” otrzymał w środę papież Franciszek od przedstawicieli Fundacji „Nie lękajcie się”.

W oświadczeniu przekazanym w poniedziałek rzecznik archidiecezji ks. Przemysław Śliwiński podkreśla, że każda z wymienionych spraw „była przedmiotem niezwłocznego badania nie tylko ze strony państwowych organów ścigania, ale również odpowiednich urzędów kościelnych. Za każdym razem dokumentacja sprawy była niezwłocznie przekazywana Kongregacji Nauki Wiary”.

Pierwsza z przedstawionych spraw dotyczy ks. Jerzego U. z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie bp Kazimierz Nycz posługiwał w latach 2004-2007. „W momencie przybycia do diecezji bp Nycza w 2004 r. kapłan, oskarżony o „doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym wobec małoletnich”, oczekiwał już na werdykt sądu odwoławczego. W październiku 2004 r. sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu związanego ze sprawowaniem pieczy i prowadzeniem zajęć dydaktycznych z dziećmi, na okres 5 lat. Bp Nycz, działając w zgodzie z prawodawstwem kościelnym, 20 stycznia 2005 r. skierował do Kongregacji Nauki Wiary pismo w tej sprawie. Odpowiedź Kongregacji stwierdziła, iż nie ma konieczności prowadzenia procesu kościelnego, nakazując biskupowi nałożenie ograniczenia posługi kapłańskiej (zakaz kontaktu z dziećmi) oraz nadzór” – czytamy w oświadczeniu ks. Przemysława Śliwińskiego.

Podkreśla się w nim, że wskutek tego, realizując sądowy wyrok oraz wytyczne Kongregacji, bp Nycz skierował w czerwcu 2005 r. księdza U. do parafii Barcino, gdzie przebywał on pod nadzorem doświadczonego i kompetentnego w zakresie formacji kapłana. „Dekret zawierał ograniczenia nałożone przez wyrok sądu, przede wszystkim w postaci zakazu pracy duszpasterskiej z małoletnimi, a także obowiązek podjęcia stosownej terapii. W listopadzie 2005 roku ksiądz U. został zwolniony z parafii w Barcinie i skierowany do Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu, z zakazem publicznego pełnienia posługi duszpasterskiej i sprawowania sakramentów, gdzie zmarł w 2011 roku”.

Druga ze spraw dotyczy okresu posługi kard. Kazimierza Nycza w archidiecezji warszawskiej i wiąże się z osobą księdza Piotra D. „W momencie pojawienia się wobec niego w 2007 r. zarzutów o nadużycia wobec nieletnich, kard. Kazimierz Nycz, zgodnie z procedurami, zawiesił niezwłocznie księdza w funkcji proboszcza i nakazał zamieszkanie w Domu Opiekuńczo-Leczniczym im. Opatrzności Bożej w Pilaszkowie prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Orionistów, pod okiem kuratora. W tym czasie ksiądz D. miał zakaz sprawowania jakichkolwiek funkcji duszpasterskich, a sprawa została przekazana do Kongregacji Nauki Wiary. Pomimo nałożonych ograniczeń i środków rygoru, ks. Piotr D. nie dostosował się do nich: za pośrednictwem internetu nawiązał kontakt z nieletnimi i dopuścił się tzw. “recydywy”. Wskutek tego został skazany na trzy i pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności i odbył karę więzienia w całości” – wyjaśnia ks. Śliwiński w wydanym oświadczeniu.

Zwraca jednocześnie uwagę, że po odbyciu kary rozpatrzenie jego sprawy było – zgodnie z procedurami – kontynuowane przez Kongregację Nauki Wiary w formie procesowej. „Zgodnie z instrukcjami dykasterii watykańskiej, oprócz kary zasadniczej (czyli suspensy i dożywotniego zakazu wykonywania wszelkich zawodów związanych z kontaktem z małoletnimi) nałożono karę dodatkową, polegającą na nakazie zamieszkania w odosobnionym miejscu, jednak nie przeniesiono go do stanu świeckiego. Dziś ksiądz D. przebywa w Domu Księży Emerytów, którego nie może opuszczać bez zgody ustanowionego jednocześnie kuratora” – podkreśla ks. Śliwiński.

„Warto z całą stanowczością stwierdzić, że od momentu ujawnienia przestępstwa w 2007 r. ks. Piotr D. ma nieprzerwany zakaz sprawowania publicznie jakichkolwiek funkcji kapłańskich i duszpasterskich, tym bardziej tych związanych z pracą bądź kontaktem z małoletnimi” – głosi oświadczenie.

W oświadczeniu podkreśla się też, że postępowanie władz obu diecezji pod kierunkiem kard. Nycza nie było “naruszeniem norm prawa cywilnego i kanonicznego”, jak stwierdzają autorzy raportu. „Przeciwnie, za każdym razem było realizacją prawa państwowego oraz kanonicznego i miało zawsze na celu przede wszystkim dobro i ochronę ofiar, nadzór nad księżmi, którzy dokonali przestępstw, oraz wymierzenie im odpowiedniej kary” – czytamy w oświadczeniu.

W oświadczeniu podkreśla się również, że każda z wymienionych spraw „była przedmiotem niezwłocznego badania nie tylko ze strony państwowych organów ścigania, ale również odpowiednich urzędów kościelnych. Za każdym razem dokumentacja sprawy była niezwłocznie przekazywana Kongregacji Nauki Wiary”.

„W momencie pojawienia się oskarżeń każdy ksiądz jest czasowo zawieszony (suspendowany) w sprawowaniu swych funkcji duszpasterskich oraz w publicznym sprawowaniu kultu, do czasu wyjaśnienia. Ostateczna kara jest określana po zakończeniu procesu karnego przeprowadzonego przez sąd oraz procesu kanonicznego i jest realizacją zaleceń Kongregacji Nauki Wiary. Wprowadzeniem w błąd jest zatem stwierdzenie zawarte w raporcie, iż jeden z kapłanów został suspendowany dopiero cztery lata po pierwszym oskarżeniu” – czytamy w oświadczeniu archidiecezji warszawskiej.

Ks. Śliwiński podkreśla, że ocena postępowania kard. Nycza w raporcie dotyczy księży, którzy po przeprowadzonym przez sąd procesie karnym, a następnie kanonicznym nie zostali przeniesieni do stanu świeckiego. „Na diecezji ciąży zatem nadal obowiązek nadzoru nad nimi, zaś oni kontynuują swoją posługę kapłańską, jednak w zredukowanym wymiarze. O zakresie takiego ograniczenia decyduje Kongregacja Nauki Wiary” – wyjaśnił rzecznik AW.

Tezy zawarte w raporcie „ochrona księży pedofilów” oraz „przenoszenie na inną parafię” w celu ich ukrywania – „nie mają potwierdzenia w przytoczonych wyżej faktach, ani nawet w przywołanych tam źródłach prasowych” – podkreślił ks. Śliwiński.(PAP)

Za: Najwyższy Czas! (25/02/2019)

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=106840 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]