Długo oczekiwane dane ujawnione: zastraszająca liczba przypadków molestowania seksualnego w tzw. kościołach protestanckich

Aktualizacja: 2007-06-18 12:00 am

Trzy amerykańskie firmy ubezpieczeniowe ujawniły dane, z których wynika że ilość zgłaszanych przypadków molestowania seksualnego dokonywnych przez pastorów i pracowników tzw. kościołów protestanckich, jest większa niż w Kościele katolickim.

Z danych opublikowanych przez jedynie trzy firmy ubezpieczeniowe: Church Mutual Insurance Co., GuideOne Insurance Co. i Brotherhood Mutual Insurance Co, specjalizujące się w usługach ubezpieczeniowych obejmujących różne tzw. kościoły protestanckie, wynika, że otrzymują one około 260 zgłoszeń rocznie dotyczących przypadków molestowania seksualnego osób poniżej 18 roku życia przez pastorów, pracowników, wolontariuszy czy członków tychże zborów.

Te długo oczekiwane, bardzo trudno dostępne dane, są cały czas w dużym stopniu niepełne, gdyż nie ukazują sytuacji we wszystkich denominacjach protestanckich. W przeciwieństwie do spójnego Kościoła katolickiego, brakuje danych ze wszystkich, obecnie aż ponad dwudziestu-paru tysięcy protestanckich odłamów. Pomimo tych braków, dane wskazują na występowanie tych zjawisk na znacznie większą skalę niż w Kościele katolickim.

W latach 1950-2007 w Stanach Zjednoczonych zanotowano ponad 13 tysięcy zgłoszeń przypadków molestowania seksualnego przez osoby duchowne i pracowników Kościoła katolickiego. Liczba ta, dając średnią około 228 przypadków rocznie, jest znacznie mniejsza niż ujawniona i cały czas niepełna liczba 260 przypadków rocznie w denominacjach protestanckich.

Kościół katolicki, przeżywający nieznany w przeszłości kryzys wywołany posoborowym odstępstwem od Tradycji, apostazją wielu duchownych i wiernych oraz zarzuceniem podstawowych narzędzi dyscyplinujących, miast dawać przykład, stał się terenem wielu skandali. Najwięcej zgłoszeń przypadków molestowania seksualnego – które oczywiście nie zawsze oznaczają uznanie winy – przypadały na posoborowe lata 1965-1985.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak brak zainteresowania mediów tematem przypadków molestowania seksualnego występującego w denominacjach protestanckich oraz tak wielki rozgłos nadany podobnym przypadkom w Kościele katolickim.


ZOB. RÓWNIEŻ:


CZYTAJ:


CZYTAJ o mafii homoseksualnej, która zawładnęła Kościołem w USA:

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1067 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]