Chcesz kraść bezkarnie – zostań sędzią

Jak Mirosław Topyła. Tu 50, tam 50- i idzie przeżyć !

Sędzia oskarżony o kradzież 50 zł ze stacji benzynowej został uniewinniony przez Sąd Najwyższy.

Dziś Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wiceprezesa Sądu Rejonowego w Źyrardowie, któremu za kradzież 50 zł na stacji paliw wymierzono karę złożenia z urzędu. SN uniewinnił sędziego.

Tym samym SN zmienił wyrok sądu dyscyplinarnego I instancji, który usunął Topyłę ze stanu sędziowskiego w związku z tym zarzutem.

Informowaliśmy państwa, że usunięcie z zawodu sędziego Mirosława T., który miał ukraść staruszce 50 zł na stacji paliw, nie jest przesądzone. Ten wiceprezes Sądu Rejonowego w Źyrardowie odwołał się od niekorzystnego dla siebie wyroku sądu dyscyplinarnego.

 Sędzia Sądu Rejonowego w Źyrardowie Mirosław T. został obwiniony o to, że w dniu 3 marca 2017 r., na stacji paliw w okolicy Sochaczewa ukradł z lady banknot 50-złotowy starszej kobiety, w momencie gdy odwróciła wzrok.

Sprawa jeszcze w 2017 roku, trafiła na wokandę Sądu Najwyższego. Mogła zostać rozstrzygnięta już w październiku, lecz odroczono rozpoznanie sprawy. 

Podczas ostatniej rozprawy odtworzono nawet nagranie z monitoringu które uwieczniło moment kradzieży. Widać, jak sędzia rozgląda się, a następnie wyciąga rękę, by sięgnąć po pieniądze, które wyłożyła wcześniej na ladę starsza kobieta – poinformował portal niezależna.pl.

Najpierw, sędzie został uznany przez Sąd Dyscyplinarny za winnego popełnienia kradzieży. Karą za czyn było złożenie urzędu. Sąd uznał, że przez dopuszczenie się kradzieży pieniędzy sędzia stracił nieodwołalnie i na zawsze moralne prawo osądzania cudzych uczynków.

Stopień społecznej szkodliwości popełnionego przewinienia, mimo niewielkiej kwoty, określono jako znaczny, przez co pełnienie funkcji sędziego była niemożliwa.

Obwiniony i jego obrońcy odwołali się od wyroku i sprawa skierowana została do Sądu Najwyższego. Dla ustalenia profilu psychologicznego i cech osobowości oskarżonego, uwzględniono wniosek obrońców o dopuszczenie opinii biegłego psychologa.

SN poczynił odmienne ustalenia faktyczne i doszedł do wniosku, że należy obwinionego uniewinnić. (…) Z dopuszczonej opinii biegłego wynika, że obwiniony jest osobą odpowiedzialną, introwertyczną, natomiast charakteryzującą się dużym stopniem roztargnienia – donosi niezależna.

[Źródło:] http://telewizjarepublika.pl/nieslychane-sedzia-oskarzony-o-kradziez-50-zl-ze-stacji-benzynowej-zostal-uniewinniony,60944.html

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (20.02.2018) | http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22323&Itemid=100

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content