Wierność nauczaniu Kościoła, nawet wbrew hierarchom

Aktualizacja: 2018-02-2 10:06 am

 12 grudnia ub.r. 37 przedstawicieli stowarzyszeń walczących o poszanowanie życia i rodziny podpisało deklarację pt. Wierność prawdziwej doktrynie, nie błądzącym pasterzom.

Sygnatariusze reprezentują organizacje z całego świata: z Belgii, Francji, Irlandii, Kanady, Niemiec, Nikaragui, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Wielkiej Brytanii i Włoch. Niektóre z nich znajdują się pod bezpośrednią opieką duszpasterską Bractwa Św. Piusa X (jak np. Association catholique des infirmières et médecins (ACIM), międzynarodowa organizacja katolicka skupiająca lekarzy i pielęgniarki, znana m.in. ze swych misji medycznych na Filipinach, czy Mouvement Catholique des Familles, francuski ruch na rzecz katolickich rodzin), inne z kolei, znane ze swej bezkompromisowej obrony prawdy oraz tradycyjnych wartości, współpracują z Bractwem Św. Piusa X w różnym zakresie, jak np. informacyjno-formacyjne stowarzyszenia pokroju Action Familiale et Scolaire we Francji czy redakcja miesięcznika „Catholic Family News” z USA.

Jak podkreślają sygnatariusze, ich zobowiązanie do wierności idzie śladem synowskiej prośby przedstawionej papieżowi Franciszkowi we wrześniu 2015 r., a podpisanej przez 900000 osób, po której nastąpiły Deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła w zakresie małżeństwa (2016), Dubia skierowane do Ojca Świętego przez czterech kardynałów (19 września 2016), a także Synowska korekta (23 września 2017) poparta przez 250 teologów i intelektualistów. Papież Franciszek po dziś dzień nie zareagował na którąkolwiek z tych inicjatyw.

Deklarację można przeczytać w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim na stronie www.fidelitypledge.com

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=99537 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]