Dramatyczny list Franciszkanina Niepokalanej: boję się o przyszłość zgromadzenia

Aktualizacja: 2018-01-30 9:54 am

Należący do zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej ojciec Paolo M. Siano na łamach Corrispondenza Romana opisuje obawy związane ze zmianami w pielęgnującym tradycyjną duchowość zakonie. Twierdzi, że progresiści dokonują jego dewastacji, a przyszłość zgromadzenia stoi pod znakiem zapytania.

Duchowny w artykule publikowanym na łamach “Corrispondenza Romana” (24 stycznia 2018) opisuje ważne wydarzenie, do jakiego doszło 20 stycznia 2012 roku. Wówczas to nastąpiło spotkanie między Zgromadzeniem Generalnym Franciszkanów Niepokalanej i pięcioma braćmi (dwoma Amerykanami i trzema Włochami) – oponentami ojca Stefano Manelli, założyciela i przełożonego zakonu.

Ojciec Siano, uczestniczący w tym spotkaniu podkreślił, że doszło wówczas do ogromnego nasilenia ataków na założyciela. Oskarżenia te zostały, jak twierdzi, rozwinięte i wykorzystane w kościelnej wojnie przeciwko ojcu Manellemu.

„W ciągu ostatnich sześciu lat byłem świadkiem obiektywnej dewastacji mojej religijnej rodziny (braci, sióstr, świeckich), prześladowania (wciąż trwającego) naszego Ojca Założyciela i naszego autentycznego charyzmatu Franciszkanów Niepokalanej zaaprobowanego przez Jana Pawła II” – twierdzi duchowny.

Jak zauważa zakonnik, przyszłość jego oraz jego współbraci jest niepewna. W świetle różnych faktów spodziewa się bowiem prześladowań i utrudnień. Wszak, jak twierdzi, podczas wspomnianego spotkania 21 stycznia 2012, trzech włoskich braci powiedziało, że jeśli łacina nie zostanie usunięta z seminarium, to sprawa trafi do Kongregacji do spraw Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego. W efekcie zakonnicy będą musieli zmierzyć się ze ścisła kontrolą. „Dokładnie do tego doszło. Nie ugięliśmy się przed groźbą, więc przybyła wizytacja i ustanowiono nad nami komisarza” – podkreśla ojciec Siano.

Obecnie, jak zauważa duchowny, jeden ze wspomnianych włoskich zakonników, krytycznych wobec założyciela zakonu został redaktorem naczelnym „Kalendarza Franciszkanów Niepokalanej na 2018″. W edytorialu tej publikacji pojawia się wprawdzie odniesienie do ideałów maryjno-franciszkańskich, a także do świętego Maksymiliana Kolbe. Jednak przemilczani zostają ojcowie założyciele Franciszkanów Niepokalanej. Co więcej, w opisie charyzmatu ślub maryjny (wyrażający specyfikę zakonu: oddanie Matce Bożej) zostaje określony jako „czwarty ślub”. Sugeruje to, jakoby był on mniej ważny niż pozostałe trzy: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

„Ślub maryjny został już wyeliminowany, a nasza maryjna natura sprowadzona do tak zwanej atmosfery, aktu konsekracji, a nie publicznego i konstytuującego tożsamość ślubu” – twierdzi duchowny.

Zakonnik ubolewa także nad usuwaniem w cień franciszkańskiej idei ubóstwa. „Pokrótce, w świetle ostatnich sześciu lat można wydedukować, że od początku kilka jednostek miało intencję, by nas zniszczyć” – przekonuje.

Zakonnik mówi o istnieniu planu zniesławiania założyciela zakonu, ojca Manellego. Służy temu między innymi identyfikowanie go z postaciami, takimi jak arcybiskup Marcel Lefebvre.

Twierdzi ponadto, że nadzór ustanowiony nad zakonnikami może wiązać się ze sporem wokół interpretacji adhortacji Amoris laetitia. Wszak on sam popiera  obawy autorów dubiów i podobnie myślących duchownych. Jednak kontrolerzy wydają się nie podzielać tego zdania. „Obawiamy się, że ci, co robili lub nadal przeprowadzają rozeznawanie dotyczące Franciszkanów Niepokalanej, innymi słowy, dążący do tego, aby nas przeprogramować, są w rzeczywistości pod wpływem przynajmniej niektórych zasad konstytuujących (…) transcendentalny tomizm Karla Rahnera i teologię wyzwolenia Gustavo Gutierreza”.

Kontrola w zakonie Franciszkanów Niepokalanej rozpoczęła się w 2013 roku. Latem tego roku zakazano członkom zgromadzenia odprawiania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Kontrolerzy oskarżyli też założyciela zakonu Stefano Marię Manellego o nadużycia finansowe i inne przestępstwa. Zamknięto seminarium.

Z kolei w 2015 roku nagle zmarł watykański komisarz Fidenzio Volpi, a zastąpił go Sabino Ardito. Sprawa domniemanych przestępstw ojca Manellego trafiła do włoskich sądów świeckich. Te oczyściły go z zarzutów.

Zakon Franciszkanie Niepokalanej został założony w 1970 roku jako „odnoga” franciszkanów konwentualnych. W 1982 roku założono gałąź żeńską zgromadzenia. Od 2014 roku ona także podlega watykańskiej kontroli.

Źródła: rorate-caeli.blogspot.com/Corrispondenza Romana/Pch24.pl

mjend

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=99478 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]