2000: Skuteczna interwencja przeciwko „polskim obozom koncentracyjnym”

Dodano: 2018-01-29 2:39 pm

W drugiej połowie lat 1990 pojawiła się w prasie światowej pierwsza szersza fala oskarżeń Polski z użyciem określenia „polskie obozy koncentracyjne”, co było efektem zorganizowanego nacisku psychologicznego i urzeczywistnieniem żądań środowisk żydowskich wyrażonych jasno przez przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów, Israela Singera.

Israel Singer w dniu 18 kwietnia 1996. r. powiedział:

„Więcej niż 3 mln Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy. Będziemy ich nękać tak długo, dopóki Polska się znów nie pokryje lodem. Jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym.”

Niestety, kłamliwe oskarżenia wobec Polski nie były odpieranie przez ówczesne władze Polski, tzw. elity, a nawet przez polonijne organizacje, i jedynie nieliczne prywatne osoby próbowały interwencji walcząc o dobre imię Polski. Poniżej przypomniamy jedną z pierwszych i skuteczniejszych interwencji wobec użycia określenia „polskie obozy koncentracyjne” w prasie amerykańskiej.

W artykule z 24 marca 2000 roku, dziennik The Baltimore Sun w tekście opisującym wizytę papieża Jana Pawła II w Izraelu, autorzy (John Rivera i Mark Matthews) w korespondencji z Jerozolimy użyli w artykule określenia „polskie obozy koncentracyjne”.

Jeszcze w tym samym dniu do redaktora naczelnego dziennika The Baltimore Sun list protestacyjny wysłał działacz polonijny [i redaktor pisma BIBUŁA], Lech Maziakowski. W liście tym domaga się sprostowania, zaprzestania używania tych fałszywych i obraźliwych określeń oraz przeprosin…

…Szybka i celna interwencja przyniosła natychmiastowe efekty i już następnego dnia w drukowanej wersji dziennika ukazało się sprostowanie…

CORRECTION

An article in yesterday’s editions of The Sun inaccurately described Pope John Paul II, as a young priest in Poland, caring for a woman who had been liberated from „a Polish concentration camp.” This implied that the camp was run by Poland. In fact, the camp was a Nazi German concentration camp in Poland, which was invaded by Germany at the outset of World War II.

The Sun regrets the error.

… a w dwa dni później Autor listu protestacyjnego otrzymał od Redaktora Naczelnego The Baltimore Sun list o następującej treści:

„Dziękuję za list wskazujący na błąd w opisie obozu koncentracyjnego jako „polskiego”. Korekta została już opublikowana. Przepraszamy kogokolwiek, kto poczuł się urażony.”

 

Dear Mr. Maziakowski:

Thank you for your letter about our error in characterizing a concentration camp as „Polish”. We have since published a correction.

To anyone we have offended, I apologize.

Again, I appreciate your letting me know about this.

Yours truly,

/-/ John Carroll’s signature

JSC/ptm

Encl.”

Od tego czasu – czyli przez 17 lat – dziennik The Baltimore Sun (największy dziennik stanu Maryland i jeden z czołowych dzienników wydawanych w USA) nie użył określenia „polskie obozy koncentracyjne”.

Będziemy wdzięczni za nadsyłanie do Redakcji BIBUŁY podobnych skutecznych interwencji z końca lat 1990 i początków 2000, celem ich chronologicznego uporządkowania i przypomnienia.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content