USA: Episkopat apeluje do Kongresu o finansowanie fundacji zaangażowanych w antykoncepcję

Amerykańska Konferencja Katolickich Biskupów (USCCB) oraz katolicka organizacja charytatywna Catholic Relief Services (CRS) po raz kolejny napisały list do ”‹”‹przedstawicieli Kongresu USA z prośbą o „pełne finansowanie” dwóch agencji, które – jak dowodzi portal LifeSiteNews.com – są zaangażowane w promocję i dystrybucję antykoncepcji oraz środków poronnych. Jedna z nich przekazuje miliony dolarów dla Planned Parenthood. 

We wspólnym liście do dyrektora Biura Zarządzania i Budżetu z 1 grudnia 2017 roku, skopiowanego dla wszystkich członków Kongresu, arcybiskup Broglio, przewodniczący episkopalnej komisji międzynarodowej Sprawiedliwość i Pokój oraz Sean Callahan, przewodniczący CRS, wzywają Kongres do zapewnienia „pełnego finansowania” zarówno dla PEPFAR, jak i Globalny Fundusz na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria).

Pomimo uznania w piśmie, że zarówno PEPFAR, jak i Global Fund są silnie zaangażowane w dystrybucję środków antykoncepcyjnych, ani USCCB, ani CRS nie prosi o zaprzestanie tych niemoralnych działań, lecz apelują o przyznanie pieniędzy podatników obu fundacjom.

„Ośmieleni przesłaniem z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, przypadającego 1 grudnia apelujemy, by projekt ustawy budżetowej administracji na rok 2019 zapewnił pełne finansowanie dla amerykańskich międzynarodowych programów zwalczania HIV i AIDS. Chociaż mamy zasadnicze obawy związane z działaniami prewencyjnymi PEPFAR i Global Fund, uważamy je za niezgodne z nauczaniem katolickim i nie wdrażamy ani nie popieramy tych działań, to jednak wspieramy misje ratujące życie PEPFAR i Global Fund. Apelujemy więc o pełne finansowanie obu programów. Podczas prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok wzywamy do ochrony programów HIV i AIDS przed próbami zmniejszenia funduszy lub zmiany strategii PEPFAR przez rząd USA w sposób umniejszający postęp, który już poczyniliśmy” – można przeczytać w liście.

Portal Life Site News przypomina, że PEPFAR jest zaangażowana w promocję i dystrybucję środków antykoncepcyjnych, w tym środków poronnych. Powołuje się przy tym na sprawozdania zamieszczone na stronie fundacji, zatytułowanej „Łączenie programów HIV / AIDS ze zdrowiem kobiet i dzieci”. PEPFAR wyraźnie stwierdza, że ”‹”‹jej praca na rzecz walki z HIV / AIDS obejmuje promocję i rozpowszechnianie antykoncepcji.

„W ramach ogólnej profilaktyki, opieki i wsparcia oraz wysiłków terapeutycznych, PEPFAR wykorzystuje i łączy walkę z HIV z szerszymi mechanizmami dostarczania usług, które poprawiają wyniki zdrowotne kobiet i dzieci. Niektóre z tych działań obejmują: zwiększenie integracji profilaktyki, opieki i wsparcia w zakresie HIV oraz usług terapeutycznych z planowaniem rodziny i usługami zdrowia reprodukcyjnego, tak aby kobiety żyjące z HIV mogły uzyskać dostęp do niezbędnej opieki, a także by wszystkie kobiety wiedziały, jak chronić się przed zakażeniem wirusem HIV”.

W 2016 roku przedstawiciel episkopatu USA niechętnie przyznał, że PEPFAR rzeczywiście promuje i dystrybuuje prezerwatywy, ale zapewniał, że fundacja ma zakaz rozpowszechniania i opłacania innych form antykoncepcji.

Podczas, gdy PEPFAR nie może bezpośrednio finansować lub rozprowadzać pigułek poronnych, ustanawia ramy dla takiej dystrybucji, umożliwiając innym organizacjom, takim jak USAID, dostarczanie antykoncepcji w ramach projektów PEPFAR.

Global Fund nie tylko finansuje dystrybucję antykoncepcji, ale w rzeczywistości zapewnia duże dotacje dla największej na świecie federacji Planned Parenthood.

W latach 2012-2015 Global Fund przekazał ponad 13 milionów dolarów Indonezyjskiemu Stowarzyszeniu Planned Parenthood.

W innej dotacji z lat 2009-2013, Global Fund dostarczył dodatkowe 9 milionów dolarów temu samemu podmiotowi wchodzącemu w skład federacji Planned Parenthood.

W Ghanie w latach 2009-2015 Global Fund zapewnił Stowarzyszeniu Planned Parenthood Association w Ghanie ponad 3 miliony dolarów.

W ramach innej dotacji na rzecz Planned Parenthood Association of Ghana, która była realizowana w latach 2015-2017, fundusz Global Fund dostarczył 1,4 miliona dolarów.

W Nigerii, w latach 2010-2015 Global Fund przekazał 6,6 miliona dolarów Federacji Planned Parenthood.

Oprócz finansowania Planned Parenthood, Global Fund promuje homoseksualizm i transseksualizm, co zostało potwierdzone w raporcie fundacji za 2012 rok. W 2014 roku Global Fund chwalił się, że wsparł akcję rozpowszechniania prezerwatyw w Wietnamie. W styczniu 2017 roku fundacja opublikowała arkusz z danymi za 2016 roku. Na drugiej stronie broszury wskazano, że w ramach walki z HIV rozprowadzono 5,28 miliarda prezerwatyw!

List USCCB i CRS do Kongresu stwierdza, że PEPFAR uratowała życie 11 milionom osób, a Global Fund – 22 milionom istnień ludzkich. Portal Life Site News pisze: „jednak pytanie brzmi: ile dusz zniszczyły te agencje?”. Przekazywanie środków tzw. podwykonawcom projektów obu agencji jest niezgodne z artykułem 10 § 3 motu proprio papieża Benedykta XVI z 2012 roku dotyczącego działalności charytatywnej. Nakazuje ono biskupom, którym podlega dana organizacja charytatywna, by upewnili się, że przekazywane środki nie trafią na działalność sprzeczną z nauczaniem Kościoła.

Life Site News apeluje do czytelników, aby słać protesty do episkopatu USA, wyrażając oburzenie z powodu lobbowania w Kongresie w celu finansowania agencji szerzących „poważne zło” na całym świecie.

Również z tego właśnie powodu, to jest przeznaczania środków przez organizacje charytatywne podległe instytucjom kościelnym na cele sprzeczne z nauczaniem Kościoła (antykoncepcja), wybuchł wiele miesięcy temu skandal w Zakonie Rycerzy Maltańskich.

Źródło: lifesitenews.com

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2018-01-24) | http://www.pch24.pl/usa--episkopat-apeluje-do-kongresu-o-finansowanie-fundacji-zaangazowanych-w-antykoncepcje,57782,i.html

Skip to content