Diakonisy i parafie bez księży. Czy to przymiarki do kapłaństwa kobiet?

„National Catholic Reporter” i Church Militant.com donoszą o niepokojących próbach podejmowanych przez Stowarzyszenie Księży Katolickich w USA (Association of U.S. Catholic Pirests – AUSCP), chcących „podstępnie” doprowadzić do wyświęcania kobiet. Diakonisy miałyby z czasem w parafiach, w których brakuje księży, przejmować ich obowiązki nie tylko administracyjne, ale także sakramentalne. Sprawę szczegółowo bada Instytut Lepanto.

W komunikacie prasowym z sierpnia 2016 r. AUSCP opublikowało oświadczenie podpisane przez zespół kierowniczy, który twierdzi, że „wyświęcanie kobiet na stałych diakonów poprawi posługę pasterską ludowi Bożemu”. Dokument nawiązuje do posiedzenia krajowego, które odbyło się w Seattle w stanie Waszyngton, w czerwcu 2013 r. „Stowarzyszenie Kapłanów Katolickich Stanów Zjednoczonych (AUSCP) podjęło uchwałę, aby promować toczącą się dyskusję o wyświęcaniu kobiet na stałych diakonów w naszym Kościele katolickim”.

Rezolucja nie ogranicza się jedynie do „promocji toczącej się dyskusji” na temat wyświęcania kobiet jako diakonis, ale wzywa także do zmiany prawa kanonicznego w celu zniesienia ograniczeń dotyczących wyświęcania kobiet. Propozycja 7. sugeruje, by episkopat USA publicznie poparł przywrócenie dawnej praktyki wyświęcania diakonis i by wystąpił o zmianę kanonu 1024, który zezwala na święcenia wyłącznie ochrzczonych mężczyzn.

Instytut Lepanto, który bacznie przygląda się poczynaniom AUSCP, zwraca uwagę, że to wsparcie dla diakonis „nie jest jednak celem samym w sobie, ale odskocznią do czegoś o wiele bardziej podstępnego”. Ostatecznym celem ma być wyświęcanie kobiet na kapłanów. Propozycja 7 AUSCP została bowiem natychmiast zastąpiona propozycją nr 8 dotyczącą wyświęcania kobiet jako kapłanek.

Stanowi ona, że AUSCP wzywa do „badania i otwartej dyskusji na temat wyświęcania kobiet i żonatych mężczyzn do stanu kapłańskiego”. „Badanie i otwarta dyskusja” ma być – jak napisano „pierwszym krokiem” do wyświęcania kobiet. W uzasadnieniu stwierdzono, że „Lud Boży potrzebuje pasterzy i sakramentów”.

Instytut Lepanto wskazuje, że propozycja „badania i otwartej dyskusji” nie ma nic wspólnego z dociekaniem akademickim nastawionym na szukanie prawdy, lecz jest „ukierunkowanym dialogiem”, który ma dostarczyć argumentów dla święceń kapłańskich kobiet.  

AUSCP bowiem równocześnie propaguje inny projekt umożliwienia świadczenia posługi kapłańskiej przez osoby niemające święceń w parafiach, w których brakuje duchownych. Na stronie organizacji znajduje się dokument zatytułowany „Pastoral care in and through priestless parishes”. W tym dokumencie – chociaż nigdzie nie wymienia się diakonis ani kapłanek – sugeruje się zastąpienie posługi duszpasterskiej sprawowanej przez duchownych posługami tzw. liderów duszpasterskich. Osoby takie miałyby w pierwszej kolejności zajmować się koordynacją bieżących działań parafialnych i podejmować inicjatywy w celu motywowania, korygowania i zatwierdzania pracy personelu podległego parafii i tam, gdzie to konieczne, rozwiązywać konflikty. „Lider  duszpasterski” miałby pełnić funkcję właściwą dla pastora protestanckiego.

Dokument proponuje, by podczas nieobecności kapłana, „lider” mógł poza „obowiązkami administracyjnymi” przejąć także obowiązki związane z prowadzeniem nabożeństw żałobnych, czytać Ewangelię, wygłaszać kazania, udzielać chrztów i ślubów. Osoby takie – podczas nieobecności księdza, który nawiedzałby daną parafię raz na jakiś czas  – mogłyby także udzielać Komunii Świętej.

Instytut Lepanto przewiduje, że jeśli AUSCP uda się przekonać biskupów do eksperymentu „parafii bez kapłanów”, realizując jednocześnie inicjatywę święcenia diakonis jako „liderów duszpasterskich”, wtedy może przyjść kolejna propozycja dotycząca wyświęcania kobiet jako kapłanek. Może pojawić się argument, że skoro kobiety robią już prawie wszystko, co robi kapłan, z wyjątkiem konsekracji, logicznym następnym krokiem powinno być „po prostu” ich wyświęcenie.

Choć wyświęcanie kobiet na razie może wydawać się odległą perspektywą, nie można lekceważyć wpływu AUSCP na biskupów, którzy chętnie uczestniczą  w konferencjach stowarzyszenia. Na przykład arcybiskup Cupich z Chicago odprawił Mszę Świętą dla zgromadzenia AUSCP w 2016 r. Przemówienie na zgromadzeniu w 2017 r. wygłosił m.in. arcybiskup Wilton Gregory z Atlanty w stanie Georgia, a uczestniczył w nim np. abp Wester z archidiecezji Santa Fe w Nowym Meksyku.

Źródło: lifesite.com

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-11-30) | http://www.pch24.pl/diakonisy-i-parafie-bez-ksiezy--czy-to-przymiarki-do-kaplanstwa-kobiet-,56522,i.html

Skip to content