“Czy Jarosław Kaczyński przynależy do Cywilizacji Żydowskiej?” – Adam Wielomski

Aktualizacja: 2009-05-31 10:01 am

Kneset, czyli parlament Izraela, debatuje właśnie nad projektem prawa, które przewiduje rok więzienia jako karę za negację “prawa Izraela do egzystencji jako państwa żydowskiego”. Prawo to wymierzone jest w Palestyńczyków, którzy nie uznają Izraela [1].

Należy w tym miejscu postawić pytanie: czy obradujący w Knesecie Żydzi autentycznie wierzą w to, że Izrael umocni swoją państwowość, a Arabowie ją uznają, tylko dlatego, że zostanie to zapisane w formie ustawy, a “negacjonizm” będzie penalizowany?

fot. Jarosław Kaczyński naśladuje naszych “starszych braci w wierze”

Takie infantylne pomysły nie są tylko specjalnością żydowską, choć dobrze odpowiadają temu, co Feliks Koneczny określał mianem “aprioryzmu prawa” (opisywaniu w prawie, w postaci ustaw, rzeczywistości wirtualnej – np. regulacja przez Mojżesza instytucji własności ziemi gdy Żydzi jeszcze wędrowali po pustyni), który – jego zdaniem – konstytuuje Cywilizację Żydowską.

Nie jest to jednak tylko przypadłość żydowska. W tym samym czasie w Polsce Jarosław Kaczyński wzywa do wpisania do polskiej konstytucji twierdzenia, że Ziemie Odzyskane nie są niemieckie i należą do Polski. Zapewne znalazłby się tam też i artykuł stanowiący, że Niemcom nie wolno zabrać Wrocławia i Szczecina.

Możemy tylko opłakiwać głupotę twórców Konstytucji Kwietniowej, którzy w 1935 roku nie wpisali do tejże konstytucji zapisu, że Poznań nie może należeć do Niemiec, a Lwów i Wilno do ZSRR. Z pewnością taki zapis zapobiegłby podpisaniu i praktycznej realizacji Paktu Ribbentrop-Mołotow.

Adam Wielomski

1. Źródło: http://www.france24.com/fr/20090531-projet-loi-vise-penaliser-negation-israelien-comme-etat-juif-knesset-arabes

Za: Konserwatyzm.pl -- [Org. tytuł: « Adam Wielomski: "Czy Jarosław Kaczyński przynależy do Cywilizacji Å»ydowskiej?"»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=9834 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]