W Moskwie stanął pierwszy po upadku ZSRR pomnik Lenina

Aktualizacja: 2017-09-22 9:37 am

Pomnik Lenina stoi obok innych popiersi przywódców Rosji i ZSRR w „Alei rządzących”, powstałej z inicjatywy Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego.

O planach postawienia nowego pomnika Lenina informował już wcześniej Władysław Kononow, dyrektor wykonawczy Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego, będący inicjatorem całego przedsięwzięcia. 

„Aleja rządzących” została postawiona w 2016 roku na skwerze w centrum Moskwy. Aktualnie znajdują się na niej popiersia 33 przywódców rosyjskich – od założyciela dynastii Rurykowiczów Ruryka po Aleksandra Kiereńskiego – premiera Rządu Tymczasowego w Rosji po rewolucji lutowej. Na tym się jednak nie skończyło.

Postawimy jeszcze osiem pomników – Lenina, Stalina, Chruszczowa, Breżniewa, Andropowa, Czernienki, Gorbaczowa i Jelcyna. Pomnik Lenina będzie pierwszym jego nowym popiersiem, jakie zostanie postawione w okresie postsowieckim – powiedział 12 września Kononow, którego cytuje rosyjska agencja TASS.

Z kolei dyrektor naukowy Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego Michaił Mjagkow tłumaczył, że „Aleja rządzących” może zostać wykorzystywana do prowadzenia lekcji historii. Zadaniem tej alei jest niesienie funkcji edukacyjnej. Można będzie tu prowadzić lekcje na otwartym powietrzu – tłumaczył inicjatywę.

Dzisiaj odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Lenina i innych radzieckich przywódców. Na prośbę wdowy po Borysie Jelcynie, odsłonięcie jego pomnika będzie miało miejsce w rocznicę jego urodzin, 1 lutego.

Kresy.pl / hromadske.ua / radiosvoboda.org / wprost.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=97532 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]