Bp James Conley wskazuje zło ideowej deklaracji amerykańskich uczelni katolickich

Aktualizacja: 2017-07-25 2:39 pm

W wypowiedzi biskupa James Conley z Archidiecezji Lincoln (Nebraska) na temat przypadającej 23 lipca 50 rocznicy opublikowania głośnej deklaracji katolickich uniwersystetów w Stanach Zjednoczonych, określił ją jako przełomowy moment odrzucenia katolickiej nauki i doktryny w katolickim systemie edukacji.

Biskup Conley określił słynną deklarację, znaną powszechnie jako Land O’Lakes statement – z uwagi na podpisanie jej w miejscowości Land O’Lakes w stanie Wisconsin – jako deklarację non-serviam, bezpośrednio odnosząc ją do lucyferycznych słów “Nie będę służył”.

Deklaracja ta zdaniem biskupa delaracja ta “Odrzuciła autorytet Kościoła i Jego nauczanie doktrynalne. Odrzuciła ideę wiary i rozumu współpracujących ku dobru. Wprowadziła ona nadrzędność standardów i kultury obowiązującej w świeckich uniwersytetach nad autentyczną misją katolickiej edukacji.

Biskup Conley podsumował mówiąc, że deklaracja Land O’Lakes “Zadeklarowała autonomiczność katolickich uniwersytetów od hierarchi Kościoła, niezależność od ortodoksji i od autentycznego ducha Kościoła”.

Podpisana w 1967 roku deklaracja sygnowana została przez 26 osób, głównie duchownych i hierachów, sprawujących nadzór nad 26. najważniejszymi uniwersytetami katolickimi w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich znajdują się podpisy 10 Jezuitów oraz ówczesnego Prezydenta Katolickiego Uniwersytetu w Puerto Rico, ks. Theodore E. McCarrick, który później (2001-2006) był arcybiskupem Archidiecezji Washington.

Warto przypomnieć, że pomimo tak niechlubnej przeszłości i kontynuowania destrukcyjnej działalności, ks. McCarrick został mianowany biskupem przez Pawła VI, a w 2001 roku do godności kardynalskiej wyniósł go Jan Paweł II.

Pomimo spadku o połowę liczby studentów na katolickich uniwersytetach w USA od czasu zakończenia Soboru Watykańskiego II, cały czas funkcjonuje 200 uniwersytetów zrzeszonych w federacji Association of Catholic Colleges and Universities. Niestety, żaden z nich nie kształci studentów w duchu niezmiennej, tradycyjnej nauki katolickiej, a w każdym z nich ma miejsce zmasowana indokrynacja antykatolicka. Np. studenci takich uczelni jak Loyola University of Chicago, Georgetown University w Waszyngtonie, czy Boston College, są zachęcani do praktyk w aborcycjnych instytucjach Planned Parenthood, bądź w organizacjach promujących tzw. małżeństwa homoseksualne. Na wielu tzw. katolickich uniwersytetach w ramach normalnego programu studiów zalicza się egzaminy z chorych ideowo przedmiotów “Nauka o gender”. Powszechnie obowiązuje również judaizacja młodzieży, gdyż swobodnie działają na uniwersytetach skrajnie antykatolickie mega-organizacje żydowskie oraz oferowane są kursy i całe programy prowadzone przez rabinów. Swobodnie rozwija się również ruch komunistyczny, wspierany również przez zapraszanie komunistów na wykłady czy zatrudnianie jako wykładowców towarzyszy komunistycznych (jak tow. Aleksandra Kwaśniewskiego, który był wykładowcą na Georgetown University).

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

 
Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie CNA (Jul 21, 2017)
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96939 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]