Papieskie błogosławieństwo dla „Yahad – In Unum”

Błogosławieństwo oraz słowa zachęty przekazał w imieniu Ojca Świętego watykański sekretarz stanu członkom i współpracownikom stowarzyszenia „Yahad – In Unum”. Ta powstała we Francji w 2004 r. organizacja zajmuje się wyszukiwaniem i upamiętnianiem w Europie Środkowo-wschodniej miejsc kaźni Żydów i Romów z czasów drugiej wojny światowej. Chodzi głównie o masowe rozstrzeliwania dokonywane przez Niemców w latach 1941-1944 na terenie Ukrainy, Białorusi, Polski i Litwy. Założycielem „Yahad – In Unum” jest francuski ksiądz Patrick Desbois.

Franciszek wyraża uznanie dla tych działań, które „jednoczą katolików i żydów w służbie tej samej sprawie”. Źyczy także, aby praca ta pozwoliła „obecnym i przyszłym pokoleniom dążyć do jedności i pokoju w pojednaniu, braterstwie i poszanowaniu różnic”. „Ojciec Święty zachęca członków «Yahad – In unum» do dalszej walki o upamiętnienie tak wielu ofiar przemocy, należących do różnych wspólnot” – czytamy w watykańskim przesłaniu.

tc/zenit

Za: Radio Watykańskie (19/07/2017) | http://pl.radiovaticana.va/news/2017/07/19/papieskie_b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo_dla_%E2%80%9Cyahad_%E2%80%93_in_unum%E2%80%9D/1325949

Skip to content