Papieska Akademia Źycia ma nowych członków, popierających homoseksualizm, antykoncepcję i eutanazję

Aktualizacja: 2017-06-22 9:42 am

Nowymi członkami PAŹ zostali teolog z Mediolanu, ks. Maurizio Chiodi i profesor Anne-Marie Pelletier.

Jak informują liczne katolickie media, ks. Chiodi był przewodniczącym komisji etyków, która miała opracować zaawansowane dyrektywy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Sugerowano w nich, by dokonywać eutanazji poprzez odłączenie tub żywiących i nawadniających. Ks. Chiodi nie jest również zwolennikiem nauczania Kościoła katolickiego odnośnie antykoncepcji. Twierdzi, że dopuszczalne „moralnie” jest używanie przez pary sztucznej antykoncepcji, ponieważ ważne jest w tym względzie „ich poczucie odpowiedzialności, ich autentyczna gotowość otwarcia się na życie”, informuje portal Pch24.pl 

Z kolei prof.  Anne-Marie Pelletier, w trakcie Synodu o Rodzinie w 2015 roku, potajemnie spotykała się z teologami, biskupami i dziennikarzami, z którymi omawiała możliwości wpływania na uczestników Synodu, by zaakceptowali związki homoseksualne. Według prof. Pelletier, katolickie nauczanie o grzesznej naturze pozamałżeńskich stosunków seksualnych jest „sztywną interpretacją”. 

Również, w ostatnich dniach arcybiskup Vincenzo Paglia zdecydowanie bronił nowo mianowanego członka Nigela Biggar, który twierdzi, że aborcja powinna być legalna do „18 tygodnia po poczęciu”.  Paglia nazwał katolików, którzy sprzeciwili się nominacji – w obawie o przekształcenie Akademii w ciało niezaangażowane w obronę życia – „głupcami”.

Kresy.pl / Pch24.pl / Lifesitenews

Za: Kresy.pl ()

 


 

Otwartość na sodomię i eutanazję. Skandaliczne nominacje do Papieskiej Akademii Źycia

Kolejne skandaliczne nominacje do Papieskiej Akademii Źycia. Jej nowymi członkami są: teolog z Mediolanu, ks. Maurizio Chiodi, który wspiera eutanazję i profesor Anne-Marie Pelletier, opowiadająca się za otwartym podejściem wobec sodomii i innych aberracji seksualnych.  

Dziewięć miesięcy temu papież Franciszek mianował arcybiskupa Vincenzo Paglię przewodniczącym Papieskiej Akademii Źycia. Hierarcha dokonał w niej rewolucyjnych zmian. Zwolnił jednocześnie 172 osób, pozostawiając jedynie części z nich możliwość powrotu, a także anulował wymóg, aby nowi członkowie podpisywali zobowiązanie do ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci zgodnie z Magisterium Kościoła.

Według portalu Rorate Caeli ks. Chiodi był przewodniczącym komisji etyków, która miała opracować zaawansowane dyrektywy w dziedzinie opieki zdrowotnej. Sugerowano w nich, by dokonywać eutanazji poprzez odłączenie tub żywiących i nawadniających.

Kościół katolicki naucza, że moralnie dopuszczalna jest rezygnacja z nadzwyczajnych form leczenia, ale nigdy nie wolno głodzić ani odwadniać pacjentów, co prowadzi do ich śmierci. Jedzenie i nawadnianie nigdy nie mogą być uważane za nadzwyczajną formę leczenia.

„Podawanie żywności i wody, nawet sztucznie, jest co do zasady zwykłym i proporcjonalnym sposobem na zachowanie życia” – można przeczytać w wytycznych Kongregacji Nauki Wiary zatwierdzonych przez papieża Benedykta XVI. „W związku z tym – jak dodano – jest obowiązkiem personelu medycznego dostarczanie jedzenia i płynów tak długo i w takim stopniu, aby zapobiec cierpieniu i śmierci przez głód i odwodnienie”.

Zaznaczono, że „pacjent w stałym stanie wegetatywnym jest osobą zachowującą podstawową godność ludzką”, dlatego też musi otrzymywać zwykłą i proporcjonalną opiekę, co w zasadzie polega na podawaniu wody i żywności nawet za pomocą sztucznych środków.

Papieska Akademia Źycia wydała w 2000 roku dokument, w którym potwierdziła, że odżywianie i nawadnianie jest wpisane w „zwykłą troskę” o pacjenta.

Portal Rorate Caeli zauważa, że ostatnia nominacja teologa, będącego zwolennikiem eutanazji zbiega się w czasie z intensywnymi pracami parlamentarzystów popierających legalizację eutanazji, którzy przygotowali  w oparciu o sugestie komisji, do której należał ks. Chodi projekt ustawy, zezwalającej na tzw. wspomagane samobójstwo. Projekt został już zatwierdzony przez Izbę i jest obecnie debatowany w Senacie. Jego twórcy uważają, że należy wstrzymać podawanie jedzenia i płynów pacjentom terminalnie chorych, czy w stanie wegetatywnym.

Nominowany ks. Chiodi odrzuca także nauczanie Kościoła dotyczące antykoncepcji. Twierdzi, że dopuszczalne „moralnie” jest używanie przez pary sztucznej antykoncepcji, ponieważ ważne jest w tym względzie „ich poczucie odpowiedzialności, ich autentyczna gotowość otwarcia się na życie”.

– Najnowsze informacje na temat różnych nominacji do Papieskiej Akademii Źycia zasmucają mnie ogromnie – komentowała Judie Brown, prezes American Life League i była członkini Akademii. – Jestem przekonana i myślę, że możemy to powiedzieć, że św. Jan Paweł II przewraca się w grobie. Akademii nie tworzą już zdecydowani obrońcy nauczania Kościoła i najbardziej potrzebujących osób – dodała.

Profesor Anne-Marie Pelletier – kolejna nominowana osoba – uczestniczyła w 2015 roku w prohomoseksualnym „Synodzie cieni” podczas Synodu Rodziny. Potajemnie spotykała się z teologami, biskupami i dziennikarzami, z którymi omawiała możliwości wpływania na uczestników Synodu o Rodzinie, by zaakceptowali związki homoseksualne i inne „innowacje”, które nie są zgodne z moralnością katolicką.

W tych spotkaniach uczestniczyli bliscy doradcy papieża, opowiadający się za udzielaniem  komunii rozwodnikom żyjącym w cudzołożnych związkach. Brało w nich udział co najmniej dziewięciu biskupów. Pelletier jest zwolenniczką Kościoła, który „musi wejść w dynamikę wzajemnego słuchania.” Twierdzi, że Kościół powinien zwracać się do zwykłych katolików o wskazówki dotyczące  kwestii komunii dla rozwodników. Stwierdziła, że „rozwód i ponowne małżeństwo mogą być dozwolone w pewnych okolicznościach”.

– Katolickie nauczanie moralne – zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego – stanowi, że jakiekolwiek stosunki seksualne poza legalnie zawartym małżeństwem są uznawane za skandaliczne. Jest to raczej sztywna interpretacja – mówiła profesor.

Michael Hichborn, prezes Instytutu Lepanto stwierdził, że oświadczenie Pelletier, które jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła dotyczącym moralności seksualnej, powinno ją „automatycznie wykluczać” z wyboru do Papieskiej Akademii Źycia. – Celem Papieskiej Akademii Źycia jest rozwijanie kultury życia w pełnym poszanowaniu Magisterium Kościoła – komentował Hichborn. Obawia się on, że poprzez mianowanie osób, które nie są zaangażowane w obronę życia w pełnej komunii z Magisterium, Papieska Akademia Źycia już wkrótce może stać się kolejną wersją Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, opanowanej przez „depopulatorów i zaangażowanych marksistów”.  

W ostatnich dniach arcybiskup Vincenzo Paglia zdecydowanie bronił nowo mianowanego członka Nigela Biggar, który twierdzi, że aborcja powinna być legalna do „18 tygodnia po poczęciu”.  Paglia nazwał katolików, którzy sprzeciwili się nominacji – w obawie o przekształcenie Akademii w ciało niezaangażowane w obronę życia – „głupcami”.

Źródło: lifesitenews.com

AS

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-06-22)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96298 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]